Main content

De eerste fase van de migratie van Digilevering naar open source-componenten is succesvol verlopen. Sinds 22 oktober beschikt Logius over een werkende preproductieomgeving. Dit is iets later dan verwacht in de globale planning omdat de hoeveelheid werk groter bleek dan verwacht.

Het aansluitteam van leverancier Capgemini heeft contact opgenomen met de technische contactpersonen van de aangesloten organisaties. Dit om het traject op te starten en verder inhoudelijk af te stemmen. Van vrijwel alle organisaties is een reactie binnen en de eerste organisaties worden nu technisch aangesloten op de nieuwe preproductieomgeving.

Na aansluiting start ketentesten

Organisaties die aangesloten zijn op de nieuwe preproductieomgeving kunnen het berichtenverkeer testen in een ketentest. Capgemini coördineert deze ketentesten. Voor de ketentesten wil Logius alle aangesloten organisaties voldoende gelegenheid bieden. Rekening houdend met de verwachte hoeveelheid werk en de naderende feestdagen komen we tot de volgende globale planning:

  • Tot en met 13 januari 2019:  Ketentesten op preproductieomgeving
  • Vanaf 14 januari tot 4 februari 2019:  Aansluiting op de productieomgeving

De komende periode gebruikt Logius verder om eventuele issues op te lossen en om kwaliteitsverbeteringen door te voeren in de nieuwe omgeving. De functionele werking van Digilevering blijft hierbij hetzelfde.

Door de migratie meer berichten verwerken

Digilevering is ‘onder de motorkap’ toe aan vernieuwing. Met een volledige migratie van Digilevering naar open-sourcecomponenten is het mogelijk om de groeiende aantallen berichten te verwerken tegen aanvaardbare kosten. Daarnaast kan Logius hiermee de aansluittrajecten versnellen en sneller inspelen op de behoeften van afnemers. Lees hier meer over in het nieuwsbericht open source migratie van 25 juli

Vragen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen of wenst u een uitgebreide toelichting, dan kunt u contact opnemen met Logius.

Gerelateerde dienst