Logius en VNG Realisatie tekenen samenwerking voor aansluiting GGI-Netwerk op Diginetwerk

25-01-2018

Maandag 15 januari hebben Logius en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee zij afspreken dat GGI- Netwerk onderdeel wordt van het afsprakenstelsel Diginetwerk. Door deze aansluiting kunnen gemeenten straks vanuit GGI-Netwerk veilig data uitwisselen met andere overheden.

GGI-Netwerk is het eerste product van het programma Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) dat VNG in opdracht van gemeenten realiseert. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur. Hierdoor wordt samenwerken tussen gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker. Deze ambitie is nu mogelijk door de getekende samenwerkingsovereenkomst met Logius.

Extra diensten mogelijk bovenop netwerk

Gemeenten hebben de handen ineen geslagen om een gemeenschappelijke infrastructuur te creëren. Doordat de GGI geheel onder zeggenschap staat van gemeenten, kunnen gemeenten zelf bepalen welke diensten aangeboden worden en aan welke kwaliteitsnormen deze diensten moeten voldoen. Bovenop het GGI-Netwerk worden dan ook extra diensten ontsloten, waaronder de mogelijkheid om SaaS-omgevingen te ontsluiten. Hiermee wordt GGI de technische infrastructuur voor een community cloud van gemeenten. 

Diginetwerk: de basis voor gegevensuitwisseling tussen overheden

Diginetwerk is een afsprakenstelsel om de besloten netwerken van de overheid te koppelen. Hierdoor kunnen zij onderling gegevens uitwisselen en ontstaat één besloten netwerk voor de overheid. Intensief samenwerken en het onderling uitwisselen van gevoelige gegevens wordt zo veiliger en makkelijker. Diginetwerk staat los van het internet en is daardoor veiliger dan open internet.

Meer informatie over de GGI? Kijk verder op de website van VNGRealisatie.

Gerelateerde dienst