Machtiging Serviceberichten Belastingdienst automatisch uitgebreid naar aangiftejaar 2020

26-07-2019

Heeft u uw financieel intermediair (belastingadviseur of boekhouder) gemachtigd voor de aangifte van 2019? Dan breidt de Belastingdienst per 1 augustus 2019 deze machtiging automatisch uit naar de aangifte van 2020. Dit geldt alleen voor machtigingen voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag voor Inkomstenbelasting 2019, Btw (omzetbelasting) 2019 en Vennootschapsbelasting 2019. De Belastingdienst stelt burgers en bedrijven daar per brief van op de hoogte.

Machtigen van intermediair

Burgers en bedrijven kunnen hun financieel intermediair machtigen om aangifte te doen. Hiervoor stuurt de Belastingdienst gegevens aan de gemachtigde financieel intermediair. Het gaat om gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen inkomstenbelasting en, voor ondernemers, btw en vennootschapsbelasting (ook wel Serviceberichten Aanslag genoemd).

Voorwaarden automatisch uitbreiden naar 2020

Machtigingsregistraties die worden uitgebreid naar 2020 voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

  • De machtigingsregistratie voor 2019 is op 1 augustus 2019 actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.
  • Er is geen eerdere aanvraag gedaan voor een registratie van de machtiging voor het aangiftejaar 2020.

Meer informatie?

Meer informatie over het automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties vindt u op Belastingdienst.nl

Meer informatie over machtigingsregistraties (machtigingenregister) vindt u op Logius.nl

Vragen?

Heeft u vragen? Bel dan het servicecentrum van Logius 0900 555 4555 (10 ct p/m, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur).

Gerelateerde dienst