Main content

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft in februari 2016 een streefbeeld-afspraak gemaakt over de adoptie van vijf internetveiligheidstandaarden door Nederlandse overheden voor eind 2017. Het Forum Standaardisatie monitort elk half jaar de voortgang van deze afspraak.

Begin 2018 is de laatste meting uitgevoerd en in het digitale magazine vindt u de uitkomsten. De gemiddelde adoptiegraad was ten tijde van de eerste meting 35%, de eindmeting geeft een adoptiepercentage aan van ruim 80%. Net geen 100%, maar wel heeft de afspraak geleid tot een sterke adoptie-impuls: de adoptiegraad is sinds het maken van deze afspraak ongeveer verdubbeld.

Lees voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitale Magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2018.