Main content

Het gebruik van open standaarden is een randvoorwaarde voor interoperabiliteit (het vermogen van -informatie- systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen) én het zorgt voor een vrijere verhouding ten opzichte van leveranciers.

Jaarlijks wordt in opdracht van het Forum Standaardisatie het gebruik van open standaarden binnen de overheid in kaart gebracht. Dit betreft de standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst. Deze week bood staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer de Monitor open standaarden 2017 aan. Uit de Monitor open standaarden 2017 blijkt dat het gebruik van open standaarden gestaag toeneemt, maar nog steeds beter kan.

Benieuwd of de relevante open standaarden gevraagd worden in aanbestedingen? Worden ze gebruikt in overheidsbrede voorzieningen? En wat kan per standaard gezegd worden over het gebruik? Lees dan voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitale Magazine “Monitor Open Standaarden 2017”.

Bekijk meer informatie over de monitor en bij vragen of opmerkingen, neem contact op met Forum Standaardisatie via info@forumstandaardisatie.nl.