Migratie open source Digilevering

18-12-2018

De afgelopen maanden is volop doorontwikkeld aan zowel Digilevering als het externe koppelvlak. Beiden zijn volledig schaalbaar opgebouwd op open source middlewarecomponenten. Onlangs werd tijdens een live demonstratie met berichten van elk 200KB groot een doorvoersnelheid van 140 berichten per seconde gehaald. Logius en Capgemini ontwikkelen binnen het traject nog verder door, vooral aan het externe koppelvlak, om de zekerheid van transactie en de continuïteit volledig te kunnen borgen. Ook volgen nog uitgebreidere regressie-, penetratie- en continuïteitstesten. Naar verwachting leveren we in de derde week van januari een productierijpe versie op.

Na ketentesten start migratie naar productieomgeving

Vrijwel alle aangesloten organisaties zijn inmiddels technisch aangesloten op de nieuwe preproductieomgeving. Op deze omgeving voeren we in december en januari ketentesten uit. Daarna volgt de migratie naar de productieomgeving. Capgemini coördineert zowel de ketentesten als de productiemigratie en neemt daarover contact op met aangesloten organisaties.

Planning productiemigratie

De productiemigratie is per berichtstroom ingepland op de volgende data:

  • 22 tot en met 24 januari 2019:            Landelijk Register van Zorgaanbieders (CIBG)
  • 25 tot en met 28 januari 2019:            Handelsregister (Kamer van Koophandel)
  • 4 tot en met 7 februari 2019:              Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Kadaster)
  • tussen 28 januari en 8 februari 2019: Landelijke Voorziening WOZ (Kadaster) (de definitieve data worden nog nader gepland)
  • na 5 februari:                                      Basisregistratie Kadaster (Kadaster) (de definitieve data worden nog nader gepland)

We verzoeken aangesloten organisaties om ervoor te zorgen dat de aansluiting op productie werkt voor de start van de migratie.

Door de migratie meer berichten verwerken

Digilevering is ‘onder de motorkap’ toe aan vernieuwing. Met een volledige migratie van Digilevering naar open-sourcecomponenten is het mogelijk om de groeiende aantallen berichten te verwerken tegen aanvaardbare kosten. Daarnaast kan Logius hiermee de aansluittrajecten versnellen en sneller inspelen op de behoeften van afnemers. Lees hier meer over in het nieuwsbericht 'open source migratie' van 25 juli en nieuwsbericht 'eerste organisaties aangesloten op preproductie open source Digilevering' van 31 oktober.

Vragen

Heeft u, met name naar aanleiding van de planning, nog vragen en/of opmerkingen of wenst u een uitgebreide toelichting, dan kunt u contact opnemen met het Logius servicecentrum.