Main content

Het nieuwe magazine Standaardwerken is gepubliceerd. Dit magazine staat vol interviews en praktijkcases over het gebruik van open standaarden door de overheid en het bedrijfsleven. Steven Luitjens, Directeur Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, presenteerde het magazine samen met Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van Forum Standaardisatie.

De adoptiegraad van standaarden op de ‘pas-toe-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie is in de loop der jaren gestegen. Open standaarden zijn essentieel voor de digitale samenwerking die overheid en bedrijfsleven voor ogen hebben en de adoptie van open standaarden loont. Communicatie en samenwerking worden er eenvoudiger door en de regeldruk neemt af. Daarnaast is het gebruik van digitale standaarden voor de digitale overheid onmisbaar.

Ook voor het bedrijfsleven zijn open standaarden dé manier om informatie toekomstbestendig te ontsluiten, mits adoptie breed plaatsvindt. Hoe meer partijen een standaard omarmen, des te krachtiger de werking ervan is. Het aantal communicatiestromen en samenwerkingsverbanden neemt toe en de behoefte naar een gemeenschappelijke taal zal toenemen.

Lees meer over het gebruik van open standaarden in de praktijk in ons nieuwe magazine Standaardwerken.