Main content

Naar aanleiding van wensen die zijn geuit in de Digikoppeling community, stelt Logius voor de Digikoppeling standaard en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De wens is om expliciet naar een uiteindelijke ontvanger te kunnen adresseren en routeren. Dit wordt mogelijk door in Digikoppeling WUS het WSA:To header-element aan te vullen met het (sub)OIN. Daarnaast wordt het WSA:From header-element aangevuld met het OIN van de oorspronkelijke verzender, om deze te kunnen identificeren en autoriseren.

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digikoppeling community.

Reageren

Iedereen die Digikoppeling gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 14 juni 2018 aan Logius.

Gerelateerde dienst