Main content

Naar aanleiding van wensen die zijn geuit in de Digimelding community, stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De wens is om aan het bericht ‘AnnotatieToevoegenRequest’ het element ‘BehandelendeBronhouder’ toe te voegen. Dit maakt het voor een afnemer mogelijk om een ‘gewenste behandelende bronhouder’ aan te geven. In de communicatie met de Landelijke Voorziening kan een bronhouder hiermee de gewenste behandelende bronhouder aangeven, als de melding een andere bronhouder betreft. Dit kan met een bericht ‘annotatie toevoegen (status wijzigen)’.

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community.

Reageren

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 1 juli 2018 aan Logius.

Gerelateerde dienst