Oplossing voor tijdig gebruik OIN herindelingsgemeenten

08-10-2018

Met ingang van 1 januari 2019 zijn twaalf herindelingen een feit. Ter voorbereiding op de nieuwe organisatie hebben de herindelende gemeenten een nieuw OIN nodig voor diverse onderdelen van de informatievoorziening. Het OIN is echter gebaseerd op inschrijving in het Handelsregister, wat pas mogelijk is na datum herindeling.

Logius, BZK, KVK, VNG en de Belastingdienst hebben daarvoor een oplossing gevonden, zodat een herindelingsgemeente vóór de datum van de daadwerkelijke herindeling toch over een OIN kan beschikken.

Bij het regionale belastingkantoor kan een van de herindelende gemeenten vanaf 5 oktober een Fiscaal Nummer aanvragen (dus voor de herindelingsdatum). Met dit Fiscaal Nummer kan deze gemeente bij Logius een OIN aanvragen. Na 1 januari 2019 schrijft de nieuwe gemeente zich in bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van het reeds uitgegeven Fiscaal Nummer van de Belastingdienst. Op deze manier blijft het OIN gekoppeld aan de herindelingsgemeente, ook na 1 januari 2019.