Main content

Uiterlijk 31 december 2018 stopt de pilot met Idensys. Bij de Belastingdienst kunt u Idensys inmiddels niet meer gebruiken.

Sinds januari 2016 loopt er een pilot met Idensys en het inlogmiddel van de banken (iDIN) als alternatieve inlogmiddelen bij de overheid en organisaties met een publieke taak. Deze inlogmiddelen zijn tijdelijk ingezet als alternatief naast DigiD. Aan de pilot met deze private inlogmiddelen in het publieke domein hebben enkele zorgpartijen, gemeenten en de Belastingdienst deelgenomen.

Inloggen met DigiD

Met deze drie jaar durende pilot is voldoende ervaring opgedaan. Deelnemers aan de pilot en gebruikers van Idensys en iDIN worden bedankt voor hun deelname. Na 31 december 2018 kunnen gebruikers weer inloggen met hun DigiD. Indien gebruikers van Idensys en iDIN niet beschikken over een DigiD, dan wordt hen aangeraden om een DigiD aan te vragen om digitaal zaken te regelen met de deelnemende zorgaanbieders, gemeenten en de Belastingdienst.

Bij uitzondering kunnen patiënten die gebruikmaken van de Isala-portalen, ook na het beëindigen van de pilot, gebruik blijven maken van Idensys als inlogmiddel. Voor deze gebruikers wordt later een permanente oplossing gerealiseerd. iDIN blijft na afloop van de pilot buiten het overheidsdomein beschikbaar.

Wet Digitale Overheid

In de loop van 2019 zal de Tweede Kamer zich uitspreken over de wet Digitale Overheid. De verwachting is dat deze wet in 2019 in werking treedt. Onderdeel van de nieuwe wet is de toelating van één of meerdere private inlogmiddelen tot de digitale dienstverlening van de overheid en organisaties met een publieke taak. Aan de toelating van deze inlogmiddelen gaat een aanbesteding vooraf.