Update Open Source Migratie Digilevering

23-01-2019

In december informeerden wij u over de planning voor de Open Source Migratie Digilevering. Deze agile-planning blijkt na de laatste (keten-)tests niet haalbaar. Zowel het bouwteam als een aantal ketenpartners hebben nog iets meer voorbereidingstijd nodig voor de productiemigratie. Daarom is besloten de migratie drie weken later uit te voeren dan eerder gepland.

Nieuwe planning productiemigratie

  • 12 tot en met 14 februari 2019:          Landelijk Register van Zorgaanbieders (CIBG)
  • 15 tot en met 18 februari 2019:          Handelsregister (Kamer van Koophandel)
  • 22 tot en met 25 februari 2019:          Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Kadaster)
  • Na 1 maart 2019:                                      Landelijke Voorziening WOZ (Kadaster) (de definitieve data worden nog nader gepland)
  • na 1 maart:                                                 Basisregistratie Kadaster (Kadaster) (de definitieve data worden nog nader gepland)

De migratie start op de eerste dag om 18.00 uur en wordt op de laatste dag voor 15.00 uur afgerond. In deze periode is de betreffende berichtenstroom onbeschikbaar.

Coördinatie ketentesten en productiemigratie

Capgemini coördineert de ketentesten en de productiemigratie en heeft daarover contact met aangesloten organisaties. Vrijwel alle aangesloten organisaties zijn inmiddels technisch aangesloten op de nieuwe preproductieomgeving. Op deze omgeving is in december en januari een groot aantal ketentests uitgevoerd.

Wat kunt u zelf doen?

We verzoeken aangesloten organisaties om ervoor te zorgen dat tijdig medewerking wordt verleend bij:

  • realisatie van de aansluitingen op de preproductie- en productieomgeving;
  • het uitvoeren van ketentests op de preproductieomgeving;
  • geven van terugkoppeling op door Capgemini gedistribueerde draaiboeken;
  • uitvoering van de migratie op de geplande data.

Vragen

Heeft u, met name naar aanleiding van de planning, nog vragen en/of opmerkingen of wenst u een uitgebreide toelichting, dan kunt u contact opnemen met het Logius servicecentrum.

Eerdere berichtgeving

Gerelateerde dienst