Versienummer van Digikoppeling standaard verdwijnt

19-07-2018

Sinds juni 2013 staat Digikoppeling 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit-lijst. Het OBDO stemde op 25 mei 2018 in met het weglaten van het versienummer voor Digikoppeling als geheel. Het versiebeheer wordt nu uitsluitend op niveau van de deelspecificaties gevoerd.

De Digikoppeling-standaard wordt dus voortaan aangeduid zonder versienummer. Voor gebruikers is deze manier van versiebeheer duidelijker.

In het overzicht vindt u de deelspecificaties die samen de Digikoppeling standaard vormen.

Gerelateerde dienst