Main content

Dinsdag 7 juni 2022 van 18.00 tot 21.00 uur is er regulier onderhoud op de preproductieomgeving van DigiD. In dit onderhoud wordt het PKIoverheid-certificaat voor 2-zijdig TLS verkeer op de DigiD webapplicatieserver was-preprod1.digid.nl vervangen.

Acties voor u of uw leverancier

Het certificaat dat wordt vervangen in de preproductieomgeving, wordt gebruikt in de verbinding met de backend van DigiD. Het is belangrijk dat u uw aansluiting voorbereidt, omdat uw applicatie mogelijk niet automatisch de certificaten vertrouwt van de root-chain Staat der Nederlanden Domein Server EV / CA2020.

Als u het certificaat van de backend van DigiD nodig heeft voor de controle van de verbinding, dan kunt u dit downloaden op de documentatiepagina van DigiD onder het kopje 'Uitfasering PKIo-webcertificaten'.

Waarom deze vervanging?

We hebben u op 25 november geïnformeerd over de uitfasering van alle EV / CA2020 certificaten die vóór 4 december 2022 afgerond moet zijn.

DigiD heeft er voor gekozen om het certificaat voor de webapplicatieserver was-preprod1.digid.nl nu nog te vervangen met een EV / CA2020 certificaat. Voor 4 december zal dit certificaat opnieuw vervangen worden. Zoals gebruikelijk zullen wij u ook hierover ruim van tevoren over informeren.

Gerelateerde dienst(en)