Main content

BOMOS-community

De BOMOS-standaard wordt beheerd op Github door de BOMOS-community. Iedereen kan hiervan deel uitmaken en toevoegingen of suggesties plaatsen, om zo via BOMOS tot beter standaardenbeheer te komen.

Logius werkt samen met de BOMOS-community continu aan het verbeteren en vernieuwen van de BOMOS-documentatie en de best practices die daarin zijn opgenomen.