Main content

Op deze pagina vindt u de communicatieve en technische criteria waaraan uw aansluiting op DigiD Machtigen moet voldoen. Deze criteria zijn alleen van toepassing voor webpagina’s die direct aan de burger/gebruiker worden getoond.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 17 augustus 2012
Versie: 1.1

Checklist Testen

Op basis van onderstaande criteria test Logius of u aansluiting voldoet. Dit testrapport ontvangt u per e-mail.

  Communicatieve criteria
1 Indien er van deeplinks gebruik wordt gemaakt, dan wordt voldaan aan de volgende eisen. Deeplinks op de website verwijzen naar de DigiD https site, niet naar de applicatieserver: Voor aanvragen, activeren en intrekken verwijst u door naar https://machtigen.digid.nl
2a U schrijf DigiD Machtigen met hoofdletters ‘D’ en ‘M’.
2b U spreekt over ‘DigiD Machtigen’ in plaats van bijvoorbeeld ‘de DigiD Machtigen’.
2c U spreekt over de ‘vertegenwoordigde’ en de ‘gemachtigde’. De term 'de gemachtigde' is de persoon die gemachtigd wordt. De term ‘de vertegenwoordigde’ is de persoon waarvoor de zaak geregeld wordt.
3 Er staan geen DigiD Machtigen FAQ’s op uw website. Dit is om eenduidige informatie te verstrekken.
  Technische criteria
4 De pagina’s van de webdienst direct voor en na het inloggen op DigiD Machtigen bevatten geen teksten of plaatjes die duidelijk maken dat de site “under construction” is, alsmede geen testgegevens of links naar testpagina’s.*
5 Uw website dient correct te werken voor 95% van uw bezoekers. Dat betekent dat u de meest gebruikelijke browsers dient te ondersteunen (http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers). Van iedere browser dient de meest recente stabiele versie ondersteund te worden.
6 De server waarop de website wordt gehost ondersteunt minimaal HTTP 1.1, TLS 1.1 en SSL versie 3.0, lager wordt niet geaccepteerd.
7 Het SSL servercertificaat dat u gebruikt:
  • moet zijn uitgegeven door een trusted party binnen de PKIoverheid
  • moet op naam zijn gesteld van de klant
  • mag niet verlopen zijn
  • moet een type G2 zijn
  • moet het OIN van de klant bevatten
  • een gebruiker met het stamcertificaat in de browser moet zonder een foutmelding in de browser verbinding kunnen maken met het https deel van de webdienst
8 De inlogschermen worden getoond in dezelfde browser-instance als de pagina van de webdienst die wordt getoond direct vóór het inloggen op DigiD Machtigen (deel 1). De delen 2 en 3 worden in dezelfde browserinstance getoond.
9 De pagina van de webdienst voor het inloggen op DigiD Machtigen wordt getoond in een browser-instance waarbij tenminste de URL van de pagina zichtbaar is in de adresbalk.
10 Het (nieuwe) scherm moet minimaal alle functionaliteit tonen zonder schuifbalken (scroll-bars) op een scherm van 1024 * 768.
11 De inlogschermen worden niet in een frame gepresenteerd aan de gebruiker.
12 Indien DigiD Machtigen een resultcode teruggeeft aan de webdienst (met uitzondering van resultcode XX) bevat de pagina die wordt getoond de letterlijke foutmelding zoals beschreven in de documenten “DigiD Machtigen Functionele meldingen PBS v2.2” en “DigiD Machtigen Functionele meldingen DV v2.2.01” en geen systeemmeldingen.