Main content

Wat is er veranderd voor burgers en professionals?

We verbeteren DigiD Machtigen continu. In deze release zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd om de gebruikerservaring te verhogen.

 

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Er is een extra optie toegevoegd waarmee de hulpgever snel gemachtigd kan worden en direct aan de slag kan voor een hulpvrager. De hulpvrager hoeft niet langer te wachten op de brief en kan de machtigingsaanvraag van de hulpgever online activeren via ‘Mijn machtigingen’. Na het inloggen op de website ontvangt de hulpvrager een melding als er een of meerdere machtigingsaanvragen openstaan;  
  • De informatiepagina ‘Wat is DigiD Machtigen’ is vernieuwd met meer informatie over hoe DigiD Machtigen werkt. Er zijn twee nieuwe instructiefilmpjes toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe je iemand kan machtigen of gemachtigd kan worden;
  • In het dienstenoverzicht wordt de dienstverlener(s) boven de dienst getoond, zodat het duidelijker is bij welke dienstverleners de machtiging is te gebruiken.  
  • De PDF met een machtigingscode is privacy-veiliger gemaakt door het BSN voor een deel onleesbaar te maken, maar wel herkenbaar blijft voor de gebruiker.