Main content

Wat is er veranderd voor burgers en professionals?

We verbeteren DigiD Machtigen continu. In deze release worden technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De versie van eHerkenning is verhoogd om de continuïteit van het helpdesk- en beheerportaal van Machtigen te waarborgen;
  • Ter voorbereiding op de belastingaangifteperiode, zijn verbeteringen doorgevoerd in het beheerportaal van Machtigen.