Main content

Wat is er veranderd voor burgers en professionals?

We verbeteren DigiD Machtigen continu. In deze release zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd om de gebruikerservaring te verhogen en technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Er kan een notificatie e-mail verstuurd worden naar de hulpvrager als een machtiging is aangevraagd door de hulpgever
  • Er kan een notificatie e-mail verstuurd worden naar de hulpgever als een machtiging is geaccordeerd door de hulpvrager
  • Het dienstenoverzicht is aangepast, zodat iedere dienst goed vindbaar blijft als het aantal (machtigbare) diensten toeneemt
  • Er is een nieuw component ge├»mplementeerd voor het sneller kunnen bevragen van de GBA.