Governance DigiD

De governance van DigiD en DigiD Machtigen is georganiseerd door het instellen van een Afnemersraad en een Klankbordgroep.

Afnemersraad

De afnemersraad heeft een adviserende rol richting beleidsopdrachtgever BZK. De deelnemers komen maandelijks samen om keuzes met betrekking tot ontwikkelingen te bespreken. In de afnemersraad zitten vertegenwoordigers uit de volgende organisaties:

 • Gemeentes (King Gemeenten)
 • Belastingdienst
 • MijnOverheid
 • Logius (+secretaris)
 • UWV
 • SVB

Vaste agendapunten

 • Actielijst
 • Ontwikkelingen (waarbij aangesloten wordt op het changemanagementproces binnen Logius/Toegangsdiensten)
  - DigiD
  - DigiD Machtigen
 • Ontwikkelingen omgeving zoals Idensys en programma Impuls eID

Voor meer informatie kun je contact opnemen met deĀ secretaris.

Klankbordgroep

De klankbordgroep komt eens per kwartaal bij elkaar. De klankbordgroep bestaat vooralsnog uit de deelnemers van het voormalig afnemersoverleg, maar staat open voor elke afnemer. Het doel is om ontwikkelingen te delen rondom DigiD en DigiD Machtigen. De klankboardgroep kan door de afnemersraad benaderd worden voor deelname aan project- of werkgroepen. Wilt u uitgenodigd worden voor dit overleg, neem dan contact op met de secretaris.

Operationeel Overleg (OO) DigiD en DigiD Machtigen

In het OO legt Logius verantwoording af over de SNO van de voorzieningen en informeert Logius afnemers over de releasekalender en actuele ontwikkelingen. Ook worden hier werkgroepen ingericht om bepaalde onderwerpen uit te werken.