Main content

Wat is DigiInkoop?

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid. Een aantal Rijksoverheidorganisaties koopt via dit systeem goederen of diensten in. Een Rijksoverheidorganisatie plaatst offerteaanvragen of bestellingen bij gecontracteerde leveranciers via DigiInkoop.

 • Leveranciers ontvangen inkoopberichten zoals orders of tijdkaarten via DigiInkoop, in het leveranciersportaal of via het berichtenverkeer.
 • Leveranciers kunnen via DigiInkoop reageren, bijvoorbeeld door een offerte te sturen, een order te accepteren of een factuur in te dienen.

Is een aansluiting op DigiInkoop voor u als leverancier niet van toepassing, maar wilt u wel een e-factuur sturen? Kijk dan op de pagina E-factureren.

Voor wie is DigiInkoop?

 • Leveranciers van op DigiInkoop aangesloten Rijksoverheidsorganisaties
 • Organisaties die onderdeel zijn van de Rijksoverheid

Voordelen voor overheidsorganisaties

 • Eenvoudig bestel- en leveringsproces van goederen en diensten
 • Efficiënt inkoopproces (geautomatiseerde verwerking van orders en facturen)
 • Makkelijk (een eenduidig systeem)
 • Rechtmatigheid is gewaarborgd (u kunt autorisaties en rollen ingeven in DigiInkoop, waardoor goedkeuring gaat volgens mandaat. Bijvoorbeeld voor het goedkeuren van urenstaten)
 • Professioneel
 • Lage kosten

Voordelen voor leveranciers

 • Eén ingang voor de Rijksdiensten die gebruikmaken van DigiInkoop
 • Uniform proces voor de afhandeling van orders en facturen in DigiInkoop
 • Toegang tot het leveranciersportaal of de berichtenverkeervoorziening Digipoort
 • Snelle afhandeling van orders, facturen en betaling

Status

Beschikbaar voor Rijksoverheidsorganisaties en hun leveranciers

Categorie

Gegevensuitwisseling

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.