Main content

De metrokaart onder aan deze pagina laat de statussen zien, voor alle berichten die door Diginkoop worden uitgewisseld via Digipoort. Het gaat hierbij om zowel de inkomende als uitgaande berichten. Denk hierbij aan orders, facturen en tijdkaarten. 

Aanleveren

Voor de uitleg gaan we uit van een bericht dat vanuit DigiInkoop wordt verstuurd. Wanneer een bericht vanuit DigiInkoop wordt aangeboden aan Digipoort, kan het bericht de volgende statussen krijgen:

 • 105 – Aanleverproces gestart
 • 100 – Aanleveren gelukt
 • 110 – Aanleverproces wordt aangeboden

Het kan gebeuren dat er een foutmelding wordt getoond. Wanneer er een technische fout optreed, krijgt het bericht de foutcode ALS400

Wanneer het aanleverproces niet lukt, dank kan het een van de volgende foutcodes krijgen:

 • ALS100
 • ALS110
 • ALS120
 • ALS130
 • ALS140
 • ALS150
 • ALS160
 • ALS170

Validatie

Als het bericht is afgeleverd bij Digipoort. Start de Validatie aan de kant van Digipoort. Het bericht kan dan een van de volgende statussen krijgen:

 • 301 – Validatie Gelukt
 • 311 – Validatie niet gelukt. Het bericht krijgt dan de foutcode VAS500
 • 321 -  Technisch problemen bij validatie. Het bericht krijgt dan de foutcode VAS400

Als het bericht is gevalideerd, wordt het bericht aangeboden aan de uitvragende partij. Het bericht krijgt dan de status 405.

Afleveren

Het afleveren van het bericht kan ook weer meerdere statussen als uitkomst hebben:

 • 400 – Afleveren uitvragende partij gelukt
 • 410 – Afleveren uitvragende partij niet gelukt. Het bericht krijgt dan ook een van de foutcode AFS400 of AFO100
 • 420 – Technisch probleem bij de afleverservice van de uitvragende partij. 

Lukt het afleveren niet gelijk, dan wordt voor een periode van 72 uur geprobeerd het bericht als nog af te leveren. Als dat lukt, krijgt het bericht de status 400. Lukt het niet, dan blijft de status 420 en krijgt het bericht een van de foutcodes AFS600 en AFO400