Main content

Logius ondersteunt overheden en bedrijven die willen aansluiten op e- factureren of DigiInkoop via Digipoort. Op deze pagina vindt u welke ondersteuning Logius u biedt tijdens het aansluiten. Op basis hiervan kunt u een keuze maken welke ondersteuning het beste past bij uw situatie.

Versiegegevens

Publicatiedatum: December 2017
Versie: 2.5

Welke service biedt Logius

Op de website van Logius en de daar geboden documentatie worden de processtappen weergegeven om een digitale verbinding met de overheid t.b.v. digitaal factureren en inkopen te realiseren.

Op deze pagina wordt weergegeven welke standaard service Logius u biedt en hoe u een beroep kunt doen op eventuele aanvullende diensten.

Doelgroepen

Berichtenverkeer en aansluitondersteuning wordt aan zowel rijksoverheden als niet- rijksoverheden en bedrijven aangeboden.

In het verdere verloop van deze pagina wordt per doelgroep de aangeboden dienstverlening beschreven.

Bedrijven

Bedrijven zijn in het kader van DigiInkoop en e-facturatie

 1. Bedrijven die digitale facturen en bijvoorbeeld bestellingen ontvangen
 2. intermediairs die voor bedrijven de berichten sturen en aanleveren en
 3. softwareleveranciers die software om te e-factureren en Digitaal in te kopen bieden

Logius biedt naast het faciliteren van het berichtenverkeer twee vormen van ondersteuning bij het aansluiten op Digipoort: basis aansluitondersteuning en individuele begeleiding.

Basis aansluitondersteuning

Bij de start van het aansluittraject geldt direct de dienstverlening conform de basisondersteuning. De dienstverlening omvat het volgende:

Met deze informatie kan een partij op zelfstandige wijze aansluiten op Digipoort. Standaard kunnen alle vragen tijdens het aansluitproces bij het Servicecentrum worden ingediend. Indien het Servicecentrum geen standaard antwoord heeft, zullen zij de vraag doorzetten naar een specialist. Beantwoording van de vraag kan dan langer duren.

Indien tijdens het aansluittraject blijkt dat meerdere malen uitgebreidere informatie en ondersteuning nodig is, kan Logius u voorstellen om individuele begeleiding in te zetten. U kunt, als u denk dit nodig te hebben, hier ook zelf een aanvraag voor doen.

Aansluitondersteuning: Individuele begeleiding

Met Individuele begeleiding krijgt u intensieve ondersteuning tijdens het aansluittraject. Naast de basisondersteuning ontvangt u:

 • (Telefonische) kick-off meeting / conference call
 • Individuele begeleiding door het aansluitteam en de experts van Logius

Met dit pakket heeft u direct toegang tot een aansluitspecialist. Deze kan u helpen op gebieden, zoals:

 • Opzetten van de aansluitplanning
 • Netwerkconfiguratie
 • Analyses bij aansluitissues
 • Mappingsvragen
 • Toelichting op tooltools en documentatie
 • Ondersteuning bij (keten)tests

Kosten exploitatie en aansluitondersteuning

Voor het gebruik van Digipoort voor verwerking en validatie van digitale facturen richting de Overheid worden geen kosten berekend aan bedrijven. Ook de aansluitondersteuning is voor bedrijven kosteloos. Deze kosten worden door de overheid gedragen.

Overheden

Voor overheden biedt Logius eveneens twee vormen van aansluitondersteuning: basis aansluitondersteuning en intensieve ondersteuning door middel van Individuele begeleiding. Individuele begeleiding wordt aangeraden omdat ondanks de goede aansluitinformatie en documentatie zelfstandig aansluiten moeilijk is.

Basis aansluitondersteuning

De basis aansluitondersteuning omvat het volgende:

Met dit pakket kan een overheid op zelfstandige wijze aansluiten op Digipoort. Standaard kunnen alle vragen tijdens het aansluitproces bij het Servicecentrum worden ingediend. Indien het Servicecentrum geen standaard antwoord heeft, zullen zij de vraag doorzetten naar een specialist. Beantwoording van de vraag kan dan langer duren.

Aansluitondersteuning: Individuele begeleiding

Met Individuele begeleiding krijgt u een intensieve ondersteuning tijdens het aansluittraject. Naast de basisondersteuning ontvangt u de volgende extra ondersteuning:

 • Startbijeenkomst
 • Individuele begeleiding door het aansluitteam en de experts van Logius

Met dit pakket heeft u direct toegang tot een aansluitspecialist. Deze kan u helpen op vele gebieden, zoals bijvoorbeeld:

 • Opzetten van de aansluitplanning
 • Netwerkconfiguratie
 • Analyses bij aansluitissues
 • Mappingsvragen
 • Toelichting op tooltools en documentatie
 • Ondersteuning bij (keten)tests

Rijksoverheden

Voor rijksoverheden is voor de ontvangst van elektronische facturen het gebruik van Digipoort bij Besluit verplicht gesteld (Artikel 2, lid 2 Besluit Digipoort voor E-facturen). Het gebruik van Digipoort voor rijksoverheden valt hiermee buiten de Wet Markt en Overheid. Aangezien Digipoort in de wet is opgenomen zijn er voor rijksoverheden geen directe kosten verbonden aan het gebruik van en aansluiten op Digipoort.

Voor de hele rijksoverheid worden door de opdrachtgever van DigiInkoop en e-Facturatie de kosten van de Logius dienstverlening betaald.

Niet-rijksoverheden

Aangezien voor niet-rijksoverheden niet wettelijk geregeld is dat zij voor de ontvangst van elektronische facturen verplicht gebruik dienen te maken van Digipoort, is de wet Markt en Overheid voor niet- rijksoverheden wel van toepassing. Logius dient daarom de kosten van de dienstverlening aan niet-rijksoverheden door te berekenen. Dit geldt zowel voor de aansluitondersteuning als voor het berichtenverkeer.

Logius hanteert de volgende kosten voor niet-rijksoverheden:

Tabel 1: Kosten Logius dienstverlening voor niet-rijksoverheden
Dienstverlening Kosten
Basis aansluitondersteuning Geen kosten
Individuele begeleiding 4.400,- incl. BTW per 3 maanden
 • U kunt zich vooraf kosteloos laten informeren over het aansluittraject bij Logius.
 • Indien u besluit aan te aansluiten, stuurt u een aanvraag in bij het Service centrum van Logius.
 • U wordt aangemeld bij het aansluitteam.
 • De ondersteuningsperiode gaat in bij het ontvangen van de startmail die u vanuit het aansluitteam ontvangt.
 • Heeft u langer dan 3 maanden ondersteuning nodig dan kan u nogmaals Individuele begeleiding aanvragen bij het Logius service centrum waarna volgende

periode van 3 maanden in gaat.

Explotatie berichtenverkeer 59 Eurocent per bericht incl. BTW

Een bericht is als volgt gedefinieerd:

 • Verwerking en validatie van digitale berichten door Digipoort
 • Het afleveren van een bericht, bijvoorbeeld een e-factuur, door Digipoort bij de niet-rijksoverheid incl. bijlage (bijlage is maximaal 20 MB)
 • Het aanleveren van een bericht aan Digipoort, bijvoorbeeld een bestelling of tijdkaart, door de niet-rijksoverheid incl. bijlage (bijlage is maximaal 20 MB)

De exploitatie wordt op basis van een voorcalculatie voor een jaar gefactureerd. Het eerste kwartaal van het volgende jaar wordt achteraf op basis van werkelijk verbruik verrekend. Op basis van de voorcalculatie maakt Logius kosten om benodigde applicaties in te richten en capaciteit aan te vragen bij leveranciers. Om die reden wordt minimaal de voorcalculatie in rekening gebracht.

Logius staat voor u klaar

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen over de producten en diensten van Logius of wilt u weten wat Logius voor u kan betekenen? Neem dan, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, contact op met één van onze medewerkers van het Servicecentrum.

Voor meer informatie over E-factureren of DigiInkoop en de toegang tot alle documentatie, zie: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren of https://www.logius.nl/diensten/digiinkoop