×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

DigiInkoop: wie doet wat?

Wat doet Logius?

Logius ondersteunt Rijksoverheidsorganisaties die gebruikmaken van DigiInkoop. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en (informatie)beveiliging van DigiInkoop.

Contactgegevens klantorganisaties

Bent u een leverancier van de Rijksoverheid en heeft u vragen of opmerkingen over DigiInkoop? Neem dan contact op met uw klantorganisatie bij de Rijksoverheid. Zo'n klantorganisatie vertegenwoordigt één of meerdere Rijksdiensten. Uw klantorganisatie is degene die de Rijksdienst waarmee u zaken doet vertegenwoordigt.

Ministeries van VWS, SZW, Financiën, Defensie en BZK (inclusief agentschappen)

Contact UBR|HIS
E-mail: ContactUBR.HIS@rijksoverheid.nl
Telefoon: 070 - 758 56 78

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)
E-mail: kcc@rws.nl
Telefoon: 088 - 797 07 77 

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.