Main content

Wat doet Logius?

Logius ondersteunt Rijksoverheidsorganisaties die gebruikmaken van DigiInkoop. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en (informatie)beveiliging van DigiInkoop.

Contactgegevens klantorganisaties

Bent u een leverancier van de Rijksoverheid en heeft u vragen of opmerkingen over DigiInkoop? Neem dan contact op met uw klantorganisatie bij de Rijksoverheid. Zo'n klantorganisatie vertegenwoordigt één of meerdere Rijksdiensten. Uw klantorganisatie is degene die de Rijksdienst waarmee u zaken doet vertegenwoordigt.

Ministeries van VWS, SZW, Financiën, Defensie en BZK (inclusief agentschappen)

Contact UBR|HIS
E-mail: ContactUBR.HIS@rijksoverheid.nl
Telefoon: 070 - 758 56 78

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)
E-mail: kcc@rws.nl
Telefoon: 088 - 797 07 77