Main content

Eind 2018 zijn VNG Realisatie en Logius gestart met een actualisatie op de marktscan Digikoppeling. De marktscan helpt overheden om een geschikte leverancier te selecteren voor de levering van een generieke Digikoppeling-adapter. Met deze Digikoppeling-oplossing kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen.

Op de marktscan hebben negen leveranciers een aanbod uitgebracht. Zij deden in totaal twaalf aanbiedingen; vier lokale oplossingen en acht SaaS-oplossingen.

Proces marktscan

De marktscan gaat uit van meerdere randvoorwaarden en diverse uitgangspunten. Deze ‘need-to-have’ en ‘nice-to-have’ hebben VNG Realisatie en Logius gebruikt als beoordelingskader voor het toetsen van de aanbiedingen. Het beoordelingskader is beschreven in Requirements marktscan Digikoppeling.

Hoe gebruikt u de resultaten?

De resultaten van de marktscan geven inzicht in het marktaanbod van negen Digikoppeling-leveranciers. De aanbiedingen van de leveranciers zijn samengebracht per randvoorwaarde en/of uitgangspunt. Dit geeft u per onderwerp inzicht in welke aanbieding voor u de beste keuze kan zijn.

Daarnaast is ook het aanbod per leverancier gepubliceerd. Door de resultaten uit de marktscan te gebruiken, besparen de overheidsorganisatie en de geselecteerde leveranciers tijd en werk in een aanbestedingsprocedure. De overheidsorganisatie kan op basis van de marktscanresultaten een eerste oriëntatie uitvoeren zonder opnieuw dezelfde eisen en wensen in een Programma van Eisen uit te vragen. De aanbesteding kan zich vooral richten op de inpasbaarheid in de lokale situatie. De geselecteerde leveranciers kunnen bovendien volstaan met de verwijzing naar de requirements van de marktscan.

Op zoek naar ervaringen met Digikoppeling? Raadpleeg uw collega-gemeenten. In de beveiligde omgeving van de Softwarecatalogus van VNG Realisatie vindt u een overzicht van gemeenten en hun Digikoppeling-leverancier.

Alle aanbiedingen

Beoordelingsmatrix

Leveranciers hebben op diverse ‘need-to-have’ en ‘nice-to-have’ inzicht gegeven. Dit is verwerkt in de beoordelingsmatrix. Deze matrix is een totaal overzicht van de requirements waarin u in een oogopslag het aanbod van de leveranciers onderling kunt vergelijken. 

Modelovereenkomst

De door VNG Realisatie en Logius gepubliceerde documenten van de marktscan kunt u tijdens een aanbesteding voor een Digikoppeling-adapter (her)gebruiken. Nadat de selectieprocedure van uw aanbesteding is doorlopen gunt u de opdracht aan de voor uw organisatie geschikte leverancier. Bij de gunning kunt u een van beide modelovereenkomsten gebruiken. De meeste leveranciers hebben ingestemd met de inhoud van deze modelovereenkomsten.

Aanbiedingen per leverancier

Elke leverancier heeft een basisset met documenten aangeleverd. In het document Aanbod heeft de leverancier de requirements ‘need-to-have’ en ‘nice-to-have’ nader uitgewerkt. Daarnaast heeft elke leverancier een kostensheet ingevuld voor verschillende onderdelen. Hieronder vindt u een uitleg van deze onderdelen. Ook hebben sommige leveranciers aanvullende informatie aangeleverd zoals bijvoorbeeld factsheets, servicelevel agreements, etc.

Inzicht in de kosten die de leverancier u doorberekent voor bijvoorbeeld software, hardware, ondersteuning en implementatie. 

Inzicht in de kosten per berichtstroom (gerelateerd aan Landelijke voorzieningen) voor de implementatie en ondersteuning. Het gaat hier om zowel de vaste kosten als de variabele kosten. 

Het is mogelijk dat een leverancier kortingen geeft wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook kan het zijn dat de leverancier bepaalde randvoorwaarden stelt als u de Digikoppeling-adapter afneemt. 

Elke leverancier heeft aangeven welke profielen zijn Digikoppeling-adapter ondersteunt. Dit bepaalt op welke landelijke voorzieningen u wel of niet kunt aansluiten.

Documenten