Koppelvlak SMTP-MTA en SMTP-MSA/POP3

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaarden SMTP-MTA en SMTP-MSA/POP3 om berichten tussen bedrijven en overheden via Digipoort mogelijk te maken voor onderstaande uitvragende overheidspartijen en berichtstromen.

Overheid Berichtstromen
Douane Uitvoer
Aangiftebehandeling AGS
Vervoer
Accijnsgoederenvervoer
Binnenbrengen / Uitgaan
Proviandering
CID Informatieverstrekking
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit VWA-Cliënt
PD-Cliënt
E-logboek visvaartuigen
Grensbewaking Melding personen aan boord
NCA-SafeSeaNet Melding verwachte aankomst/vertrek schip
Melding aankomst/vertrek schip
Melding gevaarlijke stoffen aankomst/vertrek schip
Melding afval en ladingresiduen
Melding veiligheidsinlichtingen
Melding uitgebreide inspectie

Koppelvlakbeschrijving

De koppelvlakbeschrijving beschrijft de technische implementatie die nodig is om de gegevens uit te kunnen wisselen met Digipoort.

Hiermee kunnen berichten met behulp van een mailclient bij Digipoort worden afgeleverd. Dit koppelvlak is bedoeld voor berichten van het bedrijfsleven naar de overheid. Voor de bijbehorende retourberichten is het POP3-koppelvlak beschikbaar. Een alternatief voor huurlijnen en VPN’s is het koppelvlak SMTP-MSA met POP3.

Hiermee kunnen berichten met behulp van een mailclient bij Digipoort worden opgehaald. Dit koppelvlak is bedoeld voor berichten van de overheid naar het bedrijfsleven. Voor berichtverkeer in omgekeerde richting is het SMTP-MSA-koppelvlak beschikbaar.

Mailverkeer tussen mailservers (MTA’s) kan hiermee worden uitgewisseld. Er kan verbinding worden gemaakt met Digipoort over internet met VPN (door middel van IPsec). Voor de uitwisseling van mailverkeer tussen een mailclient en Digipoort zijn de koppelvlakbeschrijvingen SMTP-MSA en POP3 beschikbaar.

Aansluiten

Bedrijven en intermediairs die gegevens over Digipoort met de Douane, NVWA of Grensbewaking willen uitwisselen, moeten hiervoor een aantal zaken regelen.

Lees de beschikbare documentatie goed door en  bepaal welke gegevens u gaat uitwisselen. Neem contact op met uw softwareleverancier voor de impact en technische wijze van aansluiten. Digipoort biedt voor deze berichtstromen de volgende aanlevermethoden: SMTP-MSA/POP3 en SMTP-MTA

U of uw softwareleverancier vult het online aanvraagformulier in. Hierin worden onder andere technische gegevens gevraagd, die Logius nodig heeft voor het realiseren van uw aansluiting. 

Logius licht de uitvragende overheidspartij in over de geplande aansluiting en checkt of er toestemming voor is.

Het aansluitteam van de leverancier van Logius zorgt voor uw verbinding op de preproductieomgeving van Digipoort en stuurt u de aansluitgegevens en testinstructies toe.

Realiseer een technische aansluiting op het koppelvlak en software voor berichten. Voor de NVWA maakt u hiervoor gebruik van de e-logboeksoftware die geschikt is gemaakt voor het digitaal insturen van berichten aan Digipoort.

Voer technische tests uit op de preproductieomgeving volgens de testinstructies in het testplan. Het testplan vindt u in de .Zip met de documentatie en specificaties van het koppelvlak. Koppel de resultaten terug aan het aansluitteam. Bij eventuele technische problemen kunnen zij u ondersteunen.

Bij een geslaagde test wordt uw verbinding op de productieomgeving van Digipoort gerealiseerd. Logius stelt de uitvragende overheidspartij op de hoogte van de geslaagde test.

De uitvragende overheidspartij maakt zijn omgeving gereed en neemt contact met u op voor het uitvoeren van een functionele ketentest.

Bij een geslaagde ketentest wordt de gegevensuitwisseling in productie genomen. Hierna kunt u digitale berichten over Digipoort uitwisselen met de uitvragende overheidspartij(en)

Als er na afronding van het aansluittraject toch problemen zijn met uw productie-aansluiting op Digipoort, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius. 

Start uw aanvraag

U kunt uw aanvraag onmiddelijk starten via onderstaande aanvraagbutton.

Bent u software-ontwikkelaar?

Technische ondersteuning bij aansluiting op Digipoort vindt u in de Aansluit Suite.

Direct naar de Aansluit Suite