Main content

Addendum bij Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken WUS, ebMS, SOAP2008. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op Afnemers (Deelnemers) en Gebruikers (Leveranciers) die gebruikmaken van e-factureren via Digipoort.

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden Digipoort voor de koppelvlakken WUS, ebMS, SOAP 2008.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 1 maart 2014

A. Kosten dienstverlening

A.1 Voor Afnemers kunnen aan de dienstverlening van Logius met betrekking tot e-factureren kosten zijn verbonden.

A.2 De kosten zijn opgenomen in de Producten- en Dienstencatalogus e-factureren. Acceptatie van de kosten voor e-factureren door de Afnemer vindt plaats door het tekenen van het aanvraagformulier e-factureren via Digipoort van Logius.

B. Minimumafname

B.1 Logius kan de Afnemer, op de wijze beschreven in de Producten- en Dienstencatalogus e-factureren, verzoeken een voorcalculatie vast te stellen voor het aantal facturen dat de Afnemer die periode denkt te ontvangen.

B.2 De Afnemer is in ieder geval verplicht de kosten te dragen voor het aantal facturen dat in de voorcalculatie is genoemd.

C. Berichtspecificaties

C.1 De Afnemer en de Gebruiker zijn verplicht de berichtstandaarden en het semantisch e-factuurmodel toe te passen. De geldende versies van de berichtstandaarden en het semantisch e-factuurmodel zijn te vinden op de website van Logius.

C.2 Indien de Gebruiker informatie niet in het semantisch e-factuurmodel gespecificeerde gegevensvelden toevoegt, draagt Logius geen verantwoordelijkheid voor de (beveiliging van) die informatie.

D. Versiebeheer

D.1 Logius kan de geldende versies van de berichtstandaarden en het semantisch e-factuurmodel wijzigen. De geldende versies zullen tijdig via de website van Logius worden gecommuniceerd.

D.2 Logius biedt onderhoud en ondersteuning op de geldende versies van de berichtstandaarden en het semantisch e-factuurmodel.