Main content

Wat doet Logius?

Logius zorgt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het beheer van het afsprakenstelsel. Daarnaast verzorgt Logius als beheerorganisatie alle centrale communicatie eHerkenning en beheert ze het merk eHerkenning.

Wat doet u zelf?

Lees meer op de vraag- en antwoordpagina op eHerkenning.nl