eHerkenning: wie doet wat?

Wat doet Logius?

Logius zorgt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het beheer van het afsprakenstelsel en ziet erop toe dat alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Daarnaast verzorgt Logius als beheerorganisatie alle centrale communicatie eHerkenning en beheert ze het merk eHerkenning.

Wat doet uzelf?

Lees meer op de vraag- en antwoordpagina op de website van eHerkenning

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.