×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

eHerkenning: wie doet wat?

Wat doet Logius?

Logius zorgt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het beheer van het afsprakenstelsel. Daarnaast verzorgt Logius als beheerorganisatie alle centrale communicatie eHerkenning en beheert ze het merk eHerkenning.

Wat doet u zelf?

Lees meer op de vraag- en antwoordpagina op eHerkenning.nl

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.