Main content

eIDAS wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Logius, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), BZK en eHerkenning leveranciers. Logius is ketenpartner in deze samenwerking.

Als ketenpartner begeleidt Logius:

  • Als projectcoƶrdinatie de ontwikkeling van de IT-infrastructuur.
  • De notificatietrajecten van zowel Nederlandse als buitenlandse inlogmiddelen. De vorming en uitrol van het communicatiebeleid.
  • Advisering en ondersteuning van dienstverleners bij implementatietrajecten.