×

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op 'Continuïteit dienstverlening Logius'

Machtigingenregister: aanvragen

Op dit moment is het mogelijk om een machtiging aan te vragen voor diensten van:

 • De Belastingdienst
 • Het UWV

Belastingdienst

Uw intermediair (accountant, boekhouder, administrateur of fiscaal adviseur) doet voor u de belastingaangifte en kan toeslagen namens u wijzigen en aanvragen. De Belastingdienst biedt uw intermediair aanvullende digitale diensten die hem inzicht geven in gegevens van zijn klanten. Zo kan hij:

 1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangiften ontvangen met bijvoorbeeld uw loon, hypotheekgegevens en banksaldi.
 2. Serviceberichten Aanslag ontvangen over aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen.
 3. Serviceberichten Toeslagen ontvangen over de berekening en de hoogte van uw toeslag.
 4. Factuurspecificaties ontvangen omtrent de motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen van groot wagenpark houders.

Wanneer uw intermediair deze extra gegevens wilt ontvangen, dan moet hij daarvoor uw toestemming hebben.

Het machtigingsproces

Het machtigingsproces bestaat uit drie onderdelen:

 1. Uw intermediair geeft aan de Belastingdienst aan dat hij uw gegevens wil ontvangen.
 2. De Belastingdienst informeert u, als klant van de intermediair, met een brief (registratiebrief) over het verzoek van uw intermediair. Vraagt uw intermediair verschillende machtigingen aan? Bijvoorbeeld voor verschillende jaren? Dan krijgt u voor iedere aanvraag een brief.
 3. U beslist over het verstrekken van uw gegevens aan uw intermediair. De manier waarop u uw intermediair machtigt of juist niet, verschilt per digitale dienst. Wat u moet doen staat in de brief.

Ik wil mijn intermediair toestemming geven

Toestemming geven, doet u op één van de volgende manieren:

 1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte of Serviceberichten Toeslagen voor 2016 en daarna: u stuurt het formulier met activeringscode naar uw intermediair. Als u wilt dat uw intermediair deze gegevens kan ontvangen, stuur dan het formulier met activeringscode op naar uw intermediair. Doe dit ruim voor de genoemde datum in de registratiebrief zodat uw intermediair de machtiging kan activeren.
 2. Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen voor 2015: u hoeft niets te doen. Als u ermee akkoord gaat dat uw intermediair de Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen ontvangt, hoeft u zelf niets te doen. U krijgt van de Belastingdienst een registratiebrief waarin u gevraagd wordt of u toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens aan uw intermediair. Als dat zo is, hoeft u deze brief niet door te sturen en wordt de registratie van de machtiging geactiveerd.
 3. Ik herken de intermediair niet. Als u de naam van de intermediair niet herkent, neem dan contact op met uw intermediair. Kloppen de gegevens in de registratiebrief niet? Stuur de registratiebrief dan naar het Logius Servicecentrum. Daarmee wordt de registratie van de machtiging afgewezen.

Het postadres voor het afwijzen / intrekken van een machtigingsregistratie is:

Servicecentrum Logius
Antwoordnummer 24624
2490 WB  DEN HAAG

Wilt u uitgebreide informatie over hoe het machtigingenproces werkt? Bekijk dan de website van de Belastingdienst.

Tip! Bewaar de machtigingsbrieven die u van de Belastingdienst ontvangt goed. U beschikt dan altijd over de intrekkingscode. Deze heeft u nodig wanneer u de registratie van de machtiging weer wilt intrekken.

Ik wil geen toestemming geven

Heeft u recent een machtigingsverzoek per brief ontvangen? Wilt u uw intermediair geen toestemming geven, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen voor 2016 en daarna: u doet niets. Als u niet wilt dat uw intermediair deze gegevens kan ontvangen, hoeft u niets te doen. De registratie wordt dan niet actief.
 2. Serviceberichten Aanslag en Serviceberichten Toeslagen voor 2015: neem contact op met uw intermediair of stuur afwijzingsformulier naar Logius. Als u uw intermediair geen toestemming wilt geven voor het ontvangen van Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen voor 2015, dan stuurt u het formulier ‘Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken’ naar Logius. Doe dit ruim voor de startdatum (deze datum staat op de registratiebrief). De registratie wordt dan niet geactiveerd. Uw intermediair ontvangt dan geen serviceberichten.

Ik wil de registratie van de machtiging van mijn intermediair intrekken

Als u bijvoorbeeld de relatie met uw intermediair beëindigt, dan kunt u uw intermediair vragen de registratie van de machtiging in te trekken. Hij kan dat eenvoudig doen via zijn software.

U kunt ook zelf de machtiging intrekken.  Als u de machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte of Serviceberichten Toeslagen (2016 of later) wilt intrekken stuurt u de registratiebrief naar Logius. Om de machtiging voor Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen 2015 in te trekken, stuurt u het formulier ‘Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken’ naar Logius.

De registratiebrief of het formulier stuurt u naar:

 • Logius Servicecentrum
 • Antwoordnummer 24624
 • 2490 WB Den Haag

Een postzegel is niet nodig. U krijgt van het intrekken van de registratie geen bevestiging. Zo nodig kunt u bij het Logius Servicecentrum navraag doen of de intrekking is gelukt.

Bent u de registratiebrief kwijt? Dan kunt u via onderstaande link het formulier downloaden, invullen en opsturen naar Logius Servicecentrum.

Download het formulier afwijzen / intrekken machtigingsregistratie

Ik wil van intermediair veranderen

Als u overstapt naar een andere intermediair, dan kan de nieuwe intermediair ook gebruik willen maken van de digitale berichten. Er zijn twee situaties:

 • Uw vorige intermediair behandelt nog de oude jaren en uw nieuwe intermediair verzorgt de nieuwe jaren. U hoeft alleen akkoord te gaan met de registratie van de machtigingen van uw nieuwe intermediair. Omdat u per jaar voor serviceberichten en tevens per belasting middel kiest of u toestemming geeft, hoeft u in deze situatie de machtigingen van uw vorige intermediair niet in te trekken.
 • Uw nieuwe intermediair behandelt ook de oude jaren: hij neemt dit over van uw vorige intermediair. U trekt de machtiging van uw vorige intermediair in. Hierna kan uw nieuwe intermediair een aanvraag doen voor de gewenste digitale dienst. U krijgt vanzelf een registratiebrief over deze aanvraag.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Servicecentrum Logius.

De Belastingdienst biedt u digitale diensten om extra gegevens beschikbaar te stellen. Wanneer u deze extra gegevens over uw klanten wilt ontvangen, dan moet u daarvoor een machtiging hebben en de machtiging moet zijn geregistreerd in het Machtigingenregister van Logius. Digitale diensten van de Belastingdienst waarvoor machtigingen geregistreerd kunnen worden, zijn:

 1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
 2. Serviceberichten Aanslag
 3. Serviceberichten Toeslagen
 4. Factuurspecificatie Groot Wagenpark Houder
 5. Serviceberichten Uitstel

Het machtigingsproces

Een registratie van een machtiging is voor digitale berichten over 1 klant over 1 digitale dienst en over 1 jaar (aangifte- of toeslagjaar). U moet uw machtiging voor het krijgen van serviceberichten of de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte ieder jaar registreren.

Het machtigingsproces bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. U doet via uw software een verzoek voor de registratie van een machtiging.
 2. Uw klant krijgt een brief van de Belastingdienst om toestemming te geven voor de machtiging.
 3. Geeft uw klant toestemming? Dan kunt u deze ophalen in uw software.

Registratie aanvragen vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen

Na aanvraag van de machtigingsregistratie ontvangt uw klant een brief met activeringscode. Uw klant geeft toestemming door deze activeringscode aan u als intermediair te sturen. Met de activeringscode kunt u (afhankelijk van uw aanvraag):

 • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte opvragen.
 • Serviceberichten over de toeslagen van uw klant ontvangen.

Wil uw klant geen toestemming geven? Dan doet hij niets en ontvangt u geen activeringscode.

Let op! Voor Serviceberichten Toeslagen 2015 geldt nog het proces zoals beschreven bij “Registratie aanvragen voor Serviceberichten Aanslag en Toeslagen 2015”.

Registratie aanvragen Serviceberichten Aanslag en Toeslagen 2015

Na aanvraag van een machtigingsregistratie ontvangt uw klant een registratiebrief van de Belastingdienst. Wijst de klant de registratie niet binnen 26 dagen af? Dan wordt de registratie geactiveerd en kunt u serviceberichten ophalen in uw software.

Registratie voor Serviceberichten Uitstel

Deze registratie wordt veelal gebruikt om een dochteronderneming te machtigen voor Serviceberichten Uitstel. Na aanvraag van de machtigingsregistratie ontvangt de hoofdvestiging van het bedrijf een brief met activeringscode. Met de activeringscode kunt u en gemachtigde dochteronderneming(en) Serviceberichten over aangevraagd uitstel voor het doen van belastingaangifte (Uitstelregeling Becon) ontvangen.

Registratie intrekken

Zowel u als uw klant kunnen een registratie op elk gewenst moment intrekken. U kunt dit doen via de software die u gebruikt. Uw klant kan de machtiging intrekken door (een kopie) van de registratiebrief te sturen naar het Logius Servicecentrum.

Voor Serviceberichten Aanslag en Serviceberichten Toeslagen 2015 gebruikt hij daarvoor het formulier dat hij bij de registratiebrief heeft ontvangen. De registratiebrief of het formulier stuurt hij op naar het Logius Servicecentrum.

Heeft uw klant het formulier of de brief niet meer om de machtingsregistratie in te trekken? Dan kan uw klant het formulier afwijzen intrekken machtigingsregistratie (onderaan deze pagina) downloaden, invullen en opsturen naar het Logius Servicecentrum. Het postadres voor het afwijzen / intrekken van een machtigingsregistratie is:

Logius Servicecentrum
Antwoordnummer 24624
2490 WB Den Haag

Download het formulier afwijzen / intrekken machtigingsregistratie

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Servicecentrum Logius.

UWV

Wilt u als intermediair gemachtigd worden om zaken namens een werkgever te regelen op het werkgeversportaal? De werkgever kan u dan machtigen voor het werkgeversportaal. Dit kan op twee manieren:

 • De werkgever machtigt u via het werkgeversportaal. Dit kan de werkgever regelen via de beheerdersmodule van het werkgeverportaal.
 • U vraagt zelf een machtigen aan via het werkgeversportaal. Dit doet u met het fiscaal nummer van de werkgever. De beheerder van de werkgever wordt dan vervolgens via de email op de hoogte gebracht van uw machtigingsverzoek.

Wilt u meer informatie over het machtigen voor het UWV? Kijk op de website van UWV voor meer informatie

Wilt u uw intermediair machtigen om zaken namens u te regelen op het werkgeversportaal? Dan kunt u de intermediair daarvoor machtigen. Dat kan op twee manieren:

 • U machtigt de intermediair via het werkgeversportaal. Dit kan via de beheerdersmodule van het werkgeversportaal.
 • De intermediair vraagt zelf een machtigen aan via het werkgeversportaal. Dit doet de intermediair met het fiscaalnummer van uw bedrijf. U wordt dan vervolgens via de mail op de hoogte gebracht van het machtigingsverzoek van de intermediair.

Wilt u meer informatie over het machtigen voor het UWV? Kijk op de website van UWV voor meer informatie