Main content

Op dit moment kunt u een machtiging aanvragen voor diensten van:

 • De Belastingdienst
 • UWV

Machtigingen voor de Belastingdienst

Wanneer u van de Belastingdienst extra gegevens over uw klanten wilt ontvangen, dan moet u daarvoor een machtiging hebben. Deze machtiging moet zijn geregistreerd in het Machtigingenregister van Logius.

Digitale diensten van de Belastingdienst waarvoor u gemachtigd kunt worden, zijn:

 • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
 • Serviceberichten Aanslag
 • Serviceberichten Toeslagen
 • Factuurspecificatie Groot Wagenpark Houder
 • Serviceberichten Uitstel

Het machtigingsproces

Een registratie van een machtiging is voor digitale berichten over 1 klant, over 1 digitale dienst, en over 1 jaar (aangifte- of toeslagjaar). U moet uw machtiging voor het krijgen van serviceberichten of de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte ieder jaar registreren.

Het machtigingsproces bestaat uit de volgende stappen:

 • U doet via uw software een verzoek voor de registratie van een machtiging.
 • Uw klant krijgt een brief van de Belastingdienst. Daarin wordt hij gevraagd om toestemming te geven voor de machtiging.
 • Uw klant geeft toestemming. Afhankelijk van de berichtensoort, doet hij dit door:
  • de activeringscode uit de brief aan u te geven, u vult deze vervolgens in, in uw software
  • af te wachten, de machtiging wordt vanzelf actief na 26 dagen
 • Daarna is de machtiging actief.

Geeft uw klant geen toestemming? Dan bent u niet gemachtigd om namens hem te handelen.

Toelichting verschillende berichtensoorten

Registratie aanvragen vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen

Na aanvraag van de machtigingsregistratie ontvangt uw klant een brief met activeringscode. Uw klant geeft toestemming door deze activeringscode aan u te sturen.

Met de activeringscode kunt u (afhankelijk van uw aanvraag):

 • Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte opvragen.
 • Serviceberichten over de toeslagen van uw klant ontvangen.

Geeft uw klant geen toestemming? Dan doet hij niets en ontvangt u geen activeringscode.

Uitzondering: Registratie aanvragen Serviceberichten Aanslag en Toeslagen 2015

Na aanvraag van een machtigingsregistratie ontvangt uw klant een registratiebrief van de Belastingdienst. Wijst de klant de registratie niet binnen 26 dagen af? Dan wordt de registratie automatisch geactiveerd en kunt u serviceberichten ophalen in uw software.

Registratie voor Serviceberichten Uitstel

Deze registratie wordt meestal gebruikt om een dochteronderneming te machtigen voor Serviceberichten Uitstel. Na aanvraag van de machtigingsregistratie ontvangt de hoofdvestiging van het bedrijf een brief met activeringscode. Met de activeringscode kunt u en gemachtigde dochteronderneming(en) Serviceberichten ontvangen over aangevraagd uitstel voor het doen van belastingaangifte (Uitstelregeling Becon).

Machtiging intrekken

Zowel u als uw klant kunnen een machtigingsregistratie op elk moment intrekken. U kunt dit doen via de software die u gebruikt. Uw klant kan de machtiging intrekken door (een kopie van) de registratiebrief naar Logius te sturen.

Heeft uw klant het formulier of de brief niet meer om de machtingsregistratie in te trekken? Dan kan uw klant het formulier afwijzen intrekken machtigingsregistratie downloaden, invullen en per post opsturen naar Logius.

Meer informatie over software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen voor het ophalen van digitale berichten. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Lees meer

Informatie voor intermediairs en aangifte doen bij de Belastingdienst

Heet u nog vragen?

Neem dan contact op met Logius.

Uw intermediair doet voor u de belastingaangifte en kan toeslagen namens u wijzigen en aanvragen. Een intermediair is bijvoorbeeld uw boekhouder, administratiekantoor, belastingadviseur of accountant.

De Belastingdienst biedt uw intermediair aanvullende digitale diensten die hem inzicht geven in uw gegevens. Hiermee kan hij zijn werk voor u efficiënter doen. Als u het goed vindt dat uw intermediair deze extra gegevens ontvangt, dan moet hij daarvoor uw toestemming hebben.

Met uw toestemming kan uw intermediair:

 • Gegevens van de vooraf ingevulde aangiften ontvangen met bijvoorbeeld uw loon, hypotheekgegevens en banksaldi.
 • Serviceberichten Aanslag ontvangen over aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen.
 • Serviceberichten Toeslagen ontvangen over de berekening en de hoogte van uw toeslag.
 • Factuurspecificaties ontvangen omtrent de motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen van groot wagenpark houders.

Het machtigingsproces

Het machtigingsproces bestaat uit drie onderdelen:

 • Uw intermediair meldt aan de Belastingdienst dat hij uw gegevens wil ontvangen.
 • De Belastingdienst stuurt u een registratiebrief over het verzoek van uw intermediair. Vraagt uw intermediair verschillende machtigingen aan? Bijvoorbeeld voor verschillende jaren? Dan krijgt u voor iedere aanvraag een brief.
 • U beslist of uw intermediair uw gegevens mag ontvangen van de Belastingdienst. De manier waarop u uw intermediair machtigt of juist niet, verschilt per digitale dienst. Wat u moet doen staat in de brief.

U wilt uw intermediair toestemming geven

Toestemming geven, doet u op een van de volgende manieren:

Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte of Serviceberichten Toeslagen voor 2016 en later

U stuurt het formulier met activeringscode naar uw intermediair. Doe dit ruim voor de genoemde datum in de registratiebrief zodat uw intermediair de machtiging kan activeren.

Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen over 2015

U hoeft niets te doen. U krijgt van de Belastingdienst een brief waarin u gevraagd wordt of u toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens aan uw intermediair. Als dat zo is, hoeft u deze brief niet door te sturen en wordt de registratie van de machtiging geactiveerd.

Bewaar de brieven goed

Bewaar de machtigingsbrieven die u van de Belastingdienst ontvangt goed. U heeft dan altijd de intrekkingscode. Deze heeft u nodig wanneer u de registratie van de machtiging weer wilt intrekken.

Herkent u de intermediair niet?

Als u de naam van de intermediair niet herkent, neem dan contact op met uw eigen intermediair. Kloppen de gegevens in de registratiebrief niet? Stuur de brief dan naar Logius. Daarmee wordt de registratie van de machtiging afgewezen.

U wilt geen toestemming geven

Heeft u een machtigingsverzoek per brief ontvangen? Maar, wilt u uw intermediair geen toestemming geven, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte en Serviceberichten Toeslagen voor 2016 en later

U doet niets. Als u niet wilt dat uw intermediair deze gegevens kan ontvangen, hoeft u niets te doen. De machtiging wordt dan niet actief.

Serviceberichten Aanslag en Serviceberichten Toeslagen voor 2015.

Als u uw intermediair geen toestemming wilt geven voor het ontvangen van Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen voor 2015, dan stuurt u het formulier dat u heeft ontvangen naar Logius. Doe dit ruim voor de startdatum, die in de registratiebrief staat. De machtiging wordt dan niet geactiveerd. Uw intermediair ontvangt geen serviceberichten.

U wilt de registratie van de machtiging van uw intermediair intrekken

Als u de relatie met uw intermediair beëindigt, dan kunt u uw intermediair vragen de registratie van de machtiging in te trekken. Hij kan dat eenvoudig doen via zijn software.

U kunt ook zelf de machtiging intrekken

 • Als u de machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte of Serviceberichten Toeslagen (2016 of later) wilt intrekken stuurt u de registratiebrief naar Logius. Bent u de registratiebrief kwijt? Dan kunt het formulier Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken downloaden, invullen en opsturen naar Logius.
 • Om de machtiging voor Serviceberichten Aanslag of Serviceberichten Toeslagen 2015 in te trekken, stuurt u het formulier Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken naar Logius.

U krijgt van het intrekken van de registratie geen bevestiging. Wilt u een bevestiging dan kunt u bij Logius navragen  of de intrekking is gelukt.

U wilt van intermediair veranderen

Als u overstapt naar een andere intermediair, dan kan de nieuwe intermediair ook gebruik willen maken van de digitale berichten. Er zijn twee situaties:

 • Uw vorige intermediair behandelt nog de oude jaren en uw nieuwe intermediair verzorgt de nieuwe jaren. U hoeft alleen akkoord te gaan met de registratie van de machtigingen van uw nieuwe intermediair. Omdat u per jaar voor serviceberichten en ook per belastingmiddel kiest of u toestemming geeft, hoeft u in deze situatie de machtigingen van uw vorige intermediair niet in te trekken.
 • Uw nieuwe intermediair behandelt ook de oude jaren: hij neemt dit over van uw vorige intermediair. U trekt de machtiging van uw vorige intermediair in. Hierna kan uw nieuwe intermediair een aanvraag doen voor de gewenste digitale dienst. U krijgt vanzelf een registratiebrief over deze aanvraag.

Meer informatie bij de Belastingdienst

•    Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair
•    Gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Logius.

Machtigingen voor UWV

Wilt u als intermediair gemachtigd worden om de digitale berichten van UWV aan uw klant te ontvangen? Uw klant moet u dan machtigen via het werkgeversportaal van UWV. Dit kan op twee manieren:

 • Uw klant machtigt u via het werkgeversportaal. Dit kan hij regelen via de beheerdersmodule van het werkgeverportaal.
 • U vraagt zelf een machtiging aan via het werkgeversportaal. Dit doet u met het fiscaal nummer van uw klant. Uw klant wordt dan vervolgens via de email op de hoogte gebracht van uw machtigingsverzoek.

Wilt u zelf namens uw klant inloggen op het werkgeversportaal? Dan moet uw klant dit regelen met ketenmachtiging in eHerkenning.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het machtigen voor UWV? Kijk op de website van UWV.

Bent u een werkgever? Dan kunt uw intermediair, zoals een administratiekantoor, machtigen om uw digitale berichten van UWV te ontvangen. Deze machtiging voor UWV regelt u in het werkgeversportaal. Nadat u het administratiekantoor gemachtigd heeft, krijgt zij bijvoorbeeld toegang tot de verzuimmeldingen van uw bedrijf. Zo kunnen zij de ondersteunende werkzaamheden van u overnemen en uitvoeren.

U kunt de machtiging op twee manieren regelen:

 • U machtigt de intermediair via het werkgeversportaal. Dit kan via de beheerdersmodule van het werkgeversportaal.
 • De intermediair vraagt zelf een machtiging aan via het werkgeversportaal. Dit doet de intermediair met het fiscaal nummer van uw bedrijf. U wordt dan vervolgens via de mail op de hoogte gebracht van het machtigingsverzoek van de intermediair.

Wilt u uw intermediair toegang geven tot het werkgeversportaal van UWV? Dan doet u dat met ketenmachtiging in eHerkenning.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het machtigen voor UWV? Kijk op de website van UWV.