Beschikbaar voor organisaties met een publieke taak

Pilotfase

Het nieuwe machtigen zit in de pilotfase. Aansluiten kan op dit moment alleen door aan te sluiten bij één van de onderstaande pilots. De functionaliteiten voor de machtigingsvoorziening worden eerst in de praktijk beproefd door:

Dienstverleners kunnen zich al wel voorbereiden op het aansluiten.

Belangrijke informatie van de Bevoegdheidsverklaringsdienst wordt ontsloten via 2 koppelvlakstandaarden. De informatie komt in eerste instantie beschikbaar via een SAML 2.0-koppelvlak (Security Assertion Markup Language). Dit SAML 2.0-koppelvlak lijkt op veel onderdelen op het bestaande DigiD SAML-koppelvlak. Dit maakt het voor leveranciers die hier al mee bekend zijn eenvoudiger om aan te sluiten.

Na de pilot wordt ook een variant met OAuth 2.0 en OIDC ontwikkeld (Open ID Connect) en ondersteund. Het SAML-koppelvlak blijft dan bestaan. Er wordt gebruikgemaakt van PKI Overheid-certificaten om deelnemende organisaties te kunnen identificeren.

De pilot ouderlijk gezag in de zorg, waarbij ook het SAML koppelvlak wordt beproefd, loopt in het vierde kwartaal van 2019. Ervaringen die daar worden opgedaan leiden tot een definitieve specificatie van dit koppelvlak voor algemeen gebruik.

Zodra dit bekend is worden publieke dienstverleners via de Programmeringsraad op de hoogte gebracht.

Status

Publieke dienstverleners kunnen in 2020 gefaseerd aansluiten op de nieuwe Machtigingsvoorziening.

Vragen

Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar machtigen@logius.nl.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.