Machtigen en wettelijke vertegenwoordiging

Hoe zit dat ook al weer?

Er is een onderscheid tussen vrijwillig machtigen en wettelijke vertegenwoordiging. Als een burger een andere burger of bedrijf (of andersom) machtigt gaat het om een actieve en vrijwillige handeling en spreken we dus van ‘vrijwillig machtigen’.

Ouders en/of voogden regelen de zaken voor hun minderjarige kind(eren). Bewindvoerders hebben de bevoegdheid gekregen om burgers en/of bedrijven die onder bewind zijn gesteld te vertegenwoordigen. We spreken in deze gevallen van ‘wettelijke vertegenwoordiging’.

Vrijwillig Machtigen

Bij een aantal overheidsinstanties is het al mogelijk iemand digitaal te machtigen of zelf digitaal gemachtigd te worden. Voorbeelden hiervan zijn:

voorbeeld machtigen

Wettelijke vertegenwoordiging

De mogelijkheden voor publieke dienstverleners worden uitgebreid zodat wettelijke vertegenwoordigers veilig en eenvoudig digitaal zaken voor een ander kunnen regelen. Daar komt verandering in. Of het nu een gemeente, een zorginstelling of een uitvoeringsorganisatie is, publieke organisaties kunnen vanaf 2020 er voor zorgen dat een wettelijke vertegenwoordiger bijvoorbeeld:

wettelijke vertegenwoordiging

Status

Publieke dienstverleners kunnen in 2020 gefaseerd aansluiten op de nieuwe Machtigingsvoorziening.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.