×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

Pilot ‘Wettelijke vertegenwoordiging en gemeenten’

Momenteel wordt de scope van deze pilot door Logius en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in kaart gebracht. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten en leveranciers.

Status

Publieke dienstverleners kunnen in 2020 gefaseerd aansluiten op de nieuwe Machtigingsvoorziening.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.