×

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op 'Continuïteit dienstverlening Logius'

Pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’

 

Veilig en eenvoudig toegang tot het medisch dossier van je kind

Ouders willen veilig en eenvoudig, op een zelfgekozen moment en plaats, het elektronisch patiëntendossier (medisch dossier) van hun minderjarige kind kunnen inzien. Tot nu toe kunnen ze dit alleen digitaal doen door een DigiD voor hun kind aan te vragen en hiermee in te loggen. Programma Machtigen (Logius) werkt aan een oplossing waarbij ouders met hun eigen inlogmiddel het patiëntendossier van hun kind(eren) kunnen inzien. Deze oplossing wordt tijdens een pilot getest.

Huidige situatie

Tot nu toe is het zo dat toegang tot het digitale medisch dossier van een minderjarig kind alleen mogelijk is met een het DigiD van het kind zelf. Veel kinderen hebben echter (nog) geen eigen DigiD. Daarnaast is het onwenselijk om in te loggen met het DigiD van het kind. Voor dienstverleners is namelijk belangrijk om te weten wie er precies inlogt en dat het ouderlijk gezag daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Op die manier weten ze zeker dat alleen die personen inloggen die daartoe recht hebben.

Aanleiding

Ouders krijgen tijdens een afspraak met de behandelend arts (of een andere zorgverlener) van hun zieke kind veel medische informatie te horen. Vaak willen zij deze informatie thuis nog eens rustig kunnen nalezen en bekijken. Het is daarom voor hen van groot belang dat zij de medische gegevens van hun kind veilig en makkelijk digitaal kunnen inzien op een zelfgekozen moment. In een medisch dossier staan alle gegevens rondom de behandeling van een patiënt, zoals onderzoekuitslagen, röntgenfoto’s of (verwijs)brieven aan een specialist of een huisarts. Zorgverleners zijn verplicht om deze informatie bij te houden in een medisch dossier. Vanaf 2020 moeten zorginstellingen patiëntendossiers (of: medische dossiers) digitaal ter beschikking kunnen stellen aan patiënten. Dit geldt ook voor de medische dossiers van minderjarige kinderen.

Toekomstige situatie

De zorgverlener is verantwoordelijk voor het medisch dossier en verleent straks de ouders toegang tot het medisch dossier. De ouders kunnen dan zelf met hun eigen middel (bijv. DigiD) thuis op een zelfgekozen moment inloggen. Na het inloggen vindt een check plaats via de nieuwe functionaliteit (en waar de zorginstelling dan op aangesloten dient te zijn) die we tijdens de pilot gaan testen van het ouderlijk gezag. Als de inloggende ouder inderdaad bevoegd is, krijgt hij/zij vervolgens toegang tot het dossier. Zo wordt gezorgd dat er veilig door de juiste personen kan worden ingelogd in het medisch dossier.

Doelstellingen pilot

Het is belangrijk dat de toekomstige functionaliteit wordt getest in de praktijk. Dit doen we tijdens een pilot.
We starten deze pilot met de doelgroep ‘moeders’. Als we hierbij de eerste ervaringen hebben opgedaan, volgen in een later stadium testen met bijvoorbeeld vaders en voogden. Voor deze pilots met moeders hebben we o.a. de volgende doelen:

 • Zorgverleners kunnen op een veilige manier de zorggegevens digitaal delen met hun patiënten
 • De moeder van het minderjarige kind heeft op een zelfgekozen moment en plaats veilig en eenvoudig toegang tot het dossier van haar kind
 • Ervaring opdoen met het toetsen van het ouderlijk gezag
 • Onderzoeken of de nieuwe functionaliteit makkelijk te implementeren is door de dienstverleners (bijv. ziekenhuizen)
 • De gebruikservaring, zowel positief als negatief, in kaart brengen en in het bijzonder over terechte of onterechte vaststelling van het wel of het niet hebben van het ouderlijk gezag
 • In kaart brengen op welke momenten ouders en andere partijen in het proces behoefte hebben aan informatie over de toegang tot het portaal
 • Bepalen hoe zorgverleners in het verdere traject het beste kunnen worden geïnformeerd

Scope pilot

We hanteren de volgende randvoorwaarden bij deze pilot ‘Moeder met ouderlijk gezag in de zorg’:

 • Het betreft de toegang tot het medisch dossier van het kind door de moeder en dus niet het geven van toestemming voor een medische behandeling
 • Ziekenhuis Tjongerschans doet mee aan de pilot
 • De moeder krijgt na het inloggen een scherm te zien waarop ze aangeeft van welk kind ze het medisch dossier wilt inzien, vervolgens wordt het ouderlijk gezag vastgesteld
 • Het betreft moeders met ouderlijk gezag over kinderen tot 12 jaar met de Nederlandse nationaliteit

 

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.