Technische informatie migratie Berichtenbox

De migratie van preproductie- en productieomgeving gaat via een DNS-wijziging. Dit betekent dat alleen de IP-adressen wijzigen. Mogelijk heeft dit impact op uw firewall-instellingen en moeten deze worden aangepast. U, uw intermediair of de technisch contactpersoon van uw organisatie doorloopt daarvoor de volgende stappen:

 1. Voeg de nieuwe IP-adressen toe aan uw firewall(s). De serviceID's en endpoints blijven ongewijzigd.
 2. Verwijder of vervang de bestaande IP-adressen niet! Wij berichten u zodra dit wel kan.
 3. Voer een traceroute uit via TCP en poort 443 naar de vernieuwde Berichtenbox om na te gaan of de nieuwe IP-adressen correct zijn toegevoegd aan uw firewall.

Via uw Digikoppeling-adapter kunt u met uw preproductie CPA een connectiviteitstest (ping-pong) uitvoeren. Slaagt de test niet, meld dit dan via het formulier Aanvraag ondersteuning bij migratie Berichtenbox.

 1. Controleer of u in het bezit bent van een geldig PKIoverheid-certificaat (dit kan het certificaat zijn dat u ook gebruikt voor het CPA of wel een PKoverheid-servercertificaat).
 2. Laat uw certificaatbeheerder het private deel van het PKIoverheid-certificaat in uw browser installeren (het wachtwoord is hiervoor vereist).
 3. Voer in de browser de volgende URL in: https://preprod-globe-portaal-internet.procesinfrastructuur.nl (preproductie) of https://globe-portaal-internet.procesinfrastructuur.nl (productie)
 4. U krijgt een keuze om een certificaat te selecteren, kies het zojuist geïnstalleerde certificaat.
 5. Verschijnt er een inlogscherm (e-mailadres en wachtwoord) dan is de procedure succesvol doorlopen. U kunt echter nog niet inloggen. Op een later moment ontvangt u instructies waarmee u het leveranciersportaal kunt activeren.
 6. Verschijnt er geen inlogscherm? Controleer dan nogmaals of het juiste certificaat is gekozen.
 7. Mocht dit niet werken, verwijder dan het certificaat en doorloop de procedure nogmaals.
 8. Verschijnt er wederom geen inlogscherm? Neem dan contact op met het Servicecentrum (melding storing o.v.v. de exacte foutmelding incl. screenshot).

U kunt gebruikersaccounts aanvragen voor het nieuwe leveranciersportaal via het Aanvraagformulier gebruikersaccount Mijnoverheid leveranciersportaal.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.