Main content

In 2021 gaat het Openbaar Ministerie gebruik maken van de Berichtenbox van MijnOverheid, in eerste instantie voor het versturen van gerechtelijke mededelingen. Hiermee is het Openbaar Ministerie de eerste organisatie die gebruik gaat maken van de mogelijkheid voor het versturen van berichten met een bezorgbevestiging. 

Beschrijving

Het Openbaar Ministerie (OM) moet gerechtelijke mededelingen (bijv. een dagvaarding) officieel aan de geadresseerde uitreiken (betekenen). Naast de fysieke ‘papieren’ variant wordt het binnenkort ook mogelijk zo’n mededeling digitaal via MijnOverheid te betekenen. In dat geval ontvangt het OM een bezorgbevestiging als de burger heeft ingelogd in MijnOverheid en zijn berichtenlijst heeft opgehaald (via de website van MijnOverheid of de Berichtenbox app). Het OM stuurt hierover vervolgens een bevestiging naar de burger.  

In de huidige situatie krijgt de burger de gerechtelijke brief fysiek uitgereikt op het adres waar hij of zij ingeschreven staat. 

In de nieuwe ‘digitale situatie’ kan de burger ervoor kiezen om de brief te ontvangen in de MijnOverheid Berichtenbox. De burger moet in MijnOverheid het OM dan wel toestemming geven de post digitaal naar hem of haar te verzenden. Een voordeel van het digitaal betekenen via MijnOverheid is dat de brief plaats- en tijdonafhankelijk aan de burger kan worden aangeboden.

Wanneer het bericht met de dagvaarding in de MijnOverheid Berichtenbox is afgeleverd, is dit duidelijk zichtbaar in het berichtenoverzicht op de website van MijnOverheid of in de Berichtenbox app. Berichten met bezorgbevestiging staan altijd bovenaan de berichtenlijst en zijn voorzien van een extra kader. 

Om een bericht met bezorgbevestiging te openen moet er ingelogd worden met de DigiD app of gebruikersnaam en wachtwoord met extra sms-controle. Vanwege de gevoeligheid van de informatie is dit type bericht niet te openen als er is ingelogd met alleen de DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. In dit geval wordt aan de gebruiker gevraagd opnieuw in te loggen met de DigiD app of extra sms-controle. Om diezelfde reden zijn berichten met een bezorgbevestiging niet zichtbaar voor gemachtigden.

Deelnemers/partners

  • Logius
  • Openbaar Ministerie

Tijdplanning

Start medio 2021