Main content

Sinds donderdag 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Voor het digitaal informeren van burgers wordt er op MijnOverheid een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd: Berichten over uw Buurt. 

Beschrijving

Wanneer een overheidsorgaan een besluit neemt moet dit publiekelijk kenbaar gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die aan een bedrijf een vergunning verleend voor een groot evenement in het park. Of aan de buurman voor het plaatsen van een dakkapel. Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties communiceren overheidsorganen hun besluiten altijd digitaal. Voor het digitaal communiceren van deze bekendmakingen wordt gebruik gemaakt van MijnOverheid. Via de nieuwe functionaliteit ‘Berichten over uw buurt’ op MijnOverheid kunnen burgers met een geactiveerd MijnOverheid account bekendmakingen inzien. ‘Berichten over uw buurt’ wordt op MijnOverheid geplaatst onder het thema ‘Wonen’.

Standaard worden alle bekendmakingen getoond over zaken die spelen binnen een straal van 250 meter van het woonadres van de burger. Deze afstand is later naar wens aan te passen. Het gaat hier bijvoorbeeld om bekendmakingen van gemeente, provincie, waterschap of een regionaal samenwerkingsorgaan van de afgelopen acht weken.

Bekendmakingen vanaf 2022 via e-mail 

In 2022 wordt er gestart met het versturen van e-mailberichten naar alle burgers met een geactiveerd MijnOverheid account om hen te attenderen op lokale bekendmakingen en de mogelijkheid om hun account in te stellen. Voor het versturen van deze e-mailberichten wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres dat is opgegeven in het MijnOverheid account van de burger. De e-mailberichten worden verzonden uit naam van Overheid.nl. 

Deelnemers/partners

  • Logius
  • KOOP  
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Tijdsplanning

15 september 2021: livegang ‘Berichten over uw Buurt’ op MijnOverheid 
Eind Q1 2022: Livegang attenderen en abonneren ‘Berichten over uw Buurt’