Main content

Om te bepalen of een iemand in aanmerking komt voor een woning heeft de verhuurder (woningcorporatie) de inkomensgegevens nodig van de potentiële huurder. Tijdens de Pilot Digitale Inkomenstoets (WoCo pilot) wordt er een digitale oplossing beproefd waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Voor het digitaal delen van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van MijnOverheid.

Beschrijving

Wanneer een woningzoekende aanspraak wil maken op een huurwoning vraagt de woningcorporatie om inkomensgegevens aan te leveren zodat getoetst kan worden of er aanspraak gemaakt mag worden op een woning. Het is vervolgens aan de woningzoekende om uit verschillende bronnen informatie op te halen en die aan te leveren. Een soms ingewikkeld en foutgevoelig proces.

Voor het digitaal aanleveren van de inkomensgegevens wordt in het aanvraagproces bij de woningcorporatie een ‘uitstap’ gemaakt naar MijnOverheid. De woningzoekende logt in met zijn of haar DigiD, waarna de inkomensgegevens worden opgehaald en na het geven van toestemming gedeeld met de woningcorporatie. 

De pilot Digitale Inkomenstoets komt voort uit de kabinetsbrief Regie op Gegevens, waarmee het kabinet mensen meer regie op hun eigen persoonsgegevens te geven. Door inzage in die gegevens, door inzage in het gebruik daarvan, door de mogelijkheid van correctie, en door deze te kunnen delen met derden. Kortom mensen moeten zelf bepalen wie, wanneer welke gegevens mag inzien of gebruiken.

Deelnemers/partners:

  • Logius
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Aedes
  • Woonstad (woningcorporatie Rotterdam)
  • Staedion (woningcorporatie Den Haag)
  • Groenwest (woningcorporatie Utrecht)
  • Maaskoepel (woonruimteverdeler Rotterdam)
  • SVH (woonruimteverdeler Den Haag)
  • SWRU (woonruimteverdeler Utrecht)

Tijdsplanning:

De pilot is op 1 juni 2021 van start gegaan en loopt tot 1 juli 2022. Hierna volgt een uitgebreide evaluatie, waarbij ook het gebruikersperspectief wordt meegenomen. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie vindt de besluitvorming plaats over de vervolgstappen.