Main content

We verbeteren MijnOverheid continu. In deze release zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd voor het waarborgen van de continuïteit.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van in productie name functionaliteit ‘Berichten met bezorgbevestiging’
  • Wijzigingen ten behoeve van het delen van gegevens via MijnOverheid
  • Voorbereidingswerkzaamheden voor plaatsen online enquête op MijnOverheid ten behoeve van Gebruikersonderzoek
  • Toevoegen verwijzing naar Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)
  • Verbeteringen voor tonen Energielabel
  • Wijziging correct tonen contactgegevens van aangesloten organisaties