Main content

Als publieke dienstverlener stelt u inlogmiddelen ter beschikking om burgers toegang te verlenen tot de online dienstverlening. De organisatie rondom een inlogmiddel brengt veel werk met zich mee. Met de Routeringsvoorziening ontzorgen wij u, want u heeft hiermee in plaats van meerdere nu:

  • Eén technische aansluiting
  • Eén contract
  • Eén factuur
  • Eén aanspreekpunt

 

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.