×

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op 'Continuïteit dienstverlening Logius'

Routeringsvoorziening: hoe werkt het?

Als publieke dienstverlener stelt u inlogmiddelen ter beschikking om burgers toegang te verlenen tot de online dienstverlening. De organisatie rondom een inlogmiddel brengt veel werk met zich mee. Met de Routeringsvoorziening ontzorgen wij u, want u heeft hiermee in plaats van meerdere nu:

•    Eén technische aansluiting
•    Eén contract
•    Eén factuur
•    Eén aanspreekpunt

Kosten
Het aan- en oversluiten op de Routeringsvoorziening is gratis. Het in gebruik nemen van de Routeringsvoorziening is vooralsnog gratis.

Met betrekking tot het inlogmiddel DigiD, stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks het tarief voor DigiD vast. Kijk voor het actuele informatie op: tarieven van de digitale diensten van Logius.

Governance
Lees meer over hoe de Governance is georganiseerd voor de Routeringsvoorziening, DigiD en  Machtigen op de pagina Governance.