Main content

Als publieke dienstverlener stelt u inlogmiddelen ter beschikking om burgers toegang te verlenen tot de online dienstverlening. De organisatie rondom een inlogmiddel brengt veel werk met zich mee. Met de Routeringsvoorziening ontzorgen wij u, want u heeft hiermee in plaats van meerdere nu:

  • Eén technische aansluiting
  • Eén contract
  • Eén factuur
  • Eén aanspreekpunt

Kosten

Het aan- en oversluiten op de Routeringsvoorziening is gratis. Het in gebruik nemen van de Routeringsvoorziening is vooralsnog gratis.

Met betrekking tot het inlogmiddel DigiD, stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks het tarief voor DigiD vast.

Kijk voor het actuele informatie op: tarieven van de digitale diensten van Logius.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.