Routeringsvoorziening: hoe werkt het?

Als publieke dienstverlener stelt u inlogmiddelen ter beschikking om burgers toegang te verlenen tot de online dienstverlening. De organisatie rondom een inlogmiddel brengt veel werk met zich mee.

Met de Routeringsvoorziening ontzorgen wij u, want u heeft hiermee in plaats van meerdere nu:

•    Eén technische aansluiting
•    Eén contract
•    Eén factuur
•    Eén aanspreekpunt

Governance
Lees meer over hoe de Governance is georganiseerd voor de Routeringsvoorziening op de pagina Governance.