Leveranciers Samenwerkende Catalogi

Bij de implementatie van het project Samenwerkende Catalogi zijn verschillende leveranciers betrokken. Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers die al succesvol één of meer deelnemers hebben aangesloten op  Samenwerkende Catalogi.

Enige voorzichtigheid bij onderstaand overzicht is geboden. Het gaat slechts om een referentielijst, die als hulpmiddel dient voor onze (potentiële) deelnemers. Ook leveranciers die onvermeld blijven, kunnen u helpen Samenwerkende Catalogi te publiceren volgens de landelijke standaard. Vraag gerust naar de mogelijkheden bij uw huidige leverancier en verwijs die zo nodig naar de documentatie op onze website.

De volgende leveranciers (in alfabetische volgorde) zijn betrokken bij één of meer succesvolle implementatie(s) van Samenwerkende Catalogi: