Main content

Wat is er veranderd voor burgers en professionals?

We verbeteren DigiD Machtigen continu. In deze release lossen we een aantal problemen op om de stabiliteit en de toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de website is de werking van de toetsenbordbediening, focusvolgorde en contrast op de website verbeterd;
  • Er is een probleem opgelost waarbij de menubalk op de website weer naar behoren functioneert op een mobile device;
  • Er is een probleem opgelost waardoor weer de juiste inlog mogelijkheden 'DigiD' en 'eHerkenning' getoond worden bij de machtiging die een gebruiker wil aanvragen.