Main content

DigiInkoop gaat stoppen

In juli 2023 stopt Logius met DigiInkoop. Dit geldt voor de inkoopmodule en voor het leveranciersportaal.
De informatie op deze pagina wordt binnenkort aangepast.

Bent u een leverancier of een rijksdienst en wilt u aansluiten op DigiInkoop? Neem dan eerst contact met de betreffende Rijksdienst. Samen bepaalt u op welke manier u dit het beste kunt doen, via het leveranciersportaal of via Digipoort.

Het leveranciersportaal is een beveiligd webportaal voor leveranciers. Hierin kunt u bijvoorbeeld offertes aanvragen, bestelorders ontvangen, orders bevestigen en facturen indienen.

Gebruikt u het leveranciersportaal, dan wordt alles voor u aangevraagd door de Rijksdienst waarvoor u leverancier bent.

Stappenplan

Maak aanvullende afspraken met de Rijksdiensten waarmee u samenwerkt over hoe u DigiInkoop gaat gebruiken.

 1. De Rijksdienst(en) zorgen dat u als leverancier in DigiInkoop komt te staan.
 2. U ontvangt per e-mail een bevestiging dat u als leverancier in DigiInkoop staat. In de e-mail staan uw inloggegevens voor het leveranciersportaal DigiInkoop.

Plaats een Rijksdienst een order via DigiInkoop bij u? Dan ontvangt u hiervan een melding via mail. U kunt de order en factuur vervolgens afhandelen in het leveranciersportaal.

Documentatie

Op de documentatiepagina vindt u handleidingen en voorwaarden voor het gebruik van DigiInkoop.

>> Ga naar de documentatiepagina

U bepaalt samen met de Rijksdiensten waarvoor u diensten levert of u Digipoort gaat gebruiken. Gebruik van Digipoort is praktisch als u veel transacties heeft met de Rijksdienst, zoals orders, tijdkaarten of facturen. In Digipoort is alles volledig geautomatiseerd. U hoeft in Digipoort dus niets handmatig te verwerken, wat via het leveranciersportaal soms wel nodig is.

Heeft u afgesproken dat u Digipoort gaat gebruiken? Dan moet u zelf alles aanvragen via Logius.

Fase 1: aansluiten op Digipoort

In deze fase volgt u de onderstaande stappen om uw aansluiting op Digipoort te realiseren. Tijdens fase 1 kunt alvast starten met fase 2.

Stap 1: Voorbereiding
 • verzamel de benodigde informatie;
 • bepaal de impact voor uw organisatie;
 • regel de technische capaciteit die u nodig heeft;
 • maak een aansluitplan(ning) en dien de aanvraagformulieren bij Logius in.
Stap 2: Netwerkaansluiting

Richt u uw netwerkinfrastructuur in om berichten via Digipoort te kunnen sturen en ontvangen. Dit heet netwerkconnectiviteit.

Netwerkconnectiviteit is een randvoorwaarde voor een aansluiting op Digipoort. Zonder netwerkconnectiviteit is het niet mogelijk om berichten te ontvangen of te versturen. De netwerkconnectiviteit wordt ingericht op basis van een beveiligde https-internetverbinding.

Stap 3: Realisatie koppelvlak

U moet software gebruiken (adapter) die de implementatie van het koppelvlak vormt. U bent verplicht om aanleveringen, afleveringen en de StatusInformatieService te implementeren in uw koppelvlak. Voor bedrijven is dit het koppelvak Wus 2.0.

Verder bent u verplicht een PKI-certificaat te gebruiken. Schaf dit certificaat op tijd aan, u heeft dit certificaat nodig voor de beveiliging van het berichtenverkeer.

Stap 4: Berichten genereren en verwerken

Maak uw eigen verkoop- of financiële systeem en uw organisatie gereed om de berichten goed te kunnen genereren en verwerken, conform de gebruikte standaard (UBL of SETU).

Stap 5: test in preproductie

Test samen met Logius de goed- en foutsituaties voor deze drie stromen. Dit doet u in de in de Digipoort-preproductieomgeving.

Is het koppelvlak correct is geïmplementeerd (stap 3) en zijn de interne berichtenstromen geregeld (stap 4)? Dan kan uw organisatie berichten vanuit Digipoort via de 'adapter' ontvangen, versturen. Ook kunt u de status van de verstuurde berichten controleren.

Stap 6: Ketentest in preproductie

Doe een ketentest in preproductie. Dit is een test waarin u het hele proces test. U test dus alle koppelingen tussen de verschillende systemen en of die goed werken.

Was de ketentest succesvol? Dan kunt u de productiegang inplannen. De activiteiten die onder stap 5 en 6 zijn uitgevoerd, worden daarbij nogmaals herhaald om te controleren of de productieverbinding aan alle gestelde eisen voldoet.

Is dat het geval? Dan kunt u DigiInkoop gebruiken via Digipoort.

Fase 2: implementeren van berichtenstandaard

DigiInkoop maakt gebruik van de berichtstandaarden UBL en SETU.

 • SETU is bedoeld voor de inhuur van personen op basis van uren.
 • UBL wordt toegepast bij inkoop en facturatie van goederen en diensten.

Om te kunnen voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stelt aan het berichtenverkeer, heeft Logius een nadere specificatie gedaan op deze standaarden en deze naar DigiInkoop vertaald.

 • Stap 1: Bepaal de berichtenstandaard (UBL OHNL of HRXML SETU OHNL).
 • Stap 2: Bepaal met welke berichten u gaat communiceren.
 • Stap 3: Implementeer de berichten in uw systeem.
 • Stap 4: Doe een ketentest met een ketenpartij.

Documentatie

Op de documentatiepagina vindt u handleidingen en voorwaarden voor het gebruik van DigiInkoop.

> Ga naar de documentatiepagina

Start uw aanvraag

Heeft u een samenspraak met de Rijksdienst besloten tot een Digipoort-aansluiting?

Vul het aanvraagformulier in

Kosten

 • Leveranciersportaal: gratis
 • Digipoort: zowel de aansluiting op Digipoort als het gebruik ervan zijn gratis voor leveranciers. Moet u aanpassingen doorvoeren in uw eigen systeem voor de aansluiting op Digipoort? Dan zijn die kosten voor uw eigen rekening. Dit geldt ook voor de aanschaf van een PKIoverheid-certificaat (verplicht voor Digipoort).

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.