Machtigingsregistratie

De Belastingdienst biedt een intermediair (bijvoorbeeld een boekhouder, accountant of fiscaal adviseur) digitale diensten die hem inzicht geven in gegevens van zijn klanten. Als de intermediair deze gegevens wil ontvangen moet hij daarvoor een machtiging hebben die geregistreerd staat in het machtigingenregister. Zonder de toestemming van de klant van de intermediair stuurt de Belastingdienst geen gegevens toe.

De klanten van de intermediair worden daarom door de Belastingdienst op de hoogte gebracht van het verzoek tot het registreren van de machtiging. Een klant kan vervolgens kiezen: wel of niet akkoord gaan met het versturen van zijn gegevens naar de intermediair. Als de klant akkoord gaat, wordt de registratie van de machtiging actief in het Machtigingenregister van Logius.

Intermediairs kunnen machtigingsregistraties aanvragen voor:

  1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
  2. Serviceberichten Aanslag
  3. Serviceberichten Toeslagen
  4. Factuurspecificatie Groot Wagenpark Houder