Main content

Logius wil diensten ontwikkelen met oog voor eindgebruikers (burgers en bedrijven) en onze klanten, de afnemers van onze diensten. Dat doen we op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat. Onze afnemers stellen voortdurend (nieuwe) eisen aan het beheer en de ontwikkeling van onze diensten. Ze verwachten daarbij van ons transparantie en flexibiliteit.

Om aan deze eisen, en andere behoeften, wensen en verwachtingen tegemoet te kunnen komen, gaat Logius met haar afnemers en andere stakeholders in gesprek. Dat doen we onder andere in de Klantenraad Logius.

Interessant voor stakeholders

In de Klantenraad Logius wordt samen met stakeholders vooruitgekeken. De klantenraad geeft input en kan voorstellen doen voor (wijzigingen op) de Portfolio Roadmap. In deze roadmap worden de werkzaamheden tot twee jaar vooruit opgeschreven. Daarnaast wordt de samenhang op ontwikkelingen tussen de organisaties besproken om samen resultaten te behalen.

Leden

De afnemers in de klantenraad vertegenwoordigen de gezamenlijke belangen van alle afnemers. In de Klantenraad zitten vertegenwoordigers van meerdere partijen waaronder UWV, RvIG, RDW, VWS, BZK, KVK en de Belastingdienst. Het kan zijn dat belangen worden behartigd door een koepelorganisatie. In dat geval wordt een afgevaardigde van de koepel uitgenodigd.

Organisatie Klantenraad

De voorzitter van de klantenraad is de Directeur Strategie en Regie van Logius, die inhoudelijk wordt ondersteund door de secretaris van de klantenraad. De klantenraad heeft een standaard-agenda, waarin het Logius Portfolio, de ontwikkelingen van Logius en dat van afnemers aan de orde komen.

Aan het einde van elke klantenraad-bijeenkomst wordt het verslag en de presentaties aan de leden rondgestuurd. Dit verslag vormt input voor de Routekaart-overleggen van Logius.