Main content

Tijdens de Logius PI Planning plannen we met onze vijf treinen het werk voor het komende kwartaal, verkennen we afhankelijkheden en bespreken we risico’s met elkaar. Hier vindt u de doelstellingen (objectives) van Logius die voortkomen uit de Program Increments.