Objectives Planning Increment

Tijdens de Logius PI Planning plannen we met onze vijf treinen het werk voor het komende kwartaal, verkennen we afhankelijkheden en bespreken we risico’s met elkaar. Hier vindt u de doelstellingen (objectives) van Logius die voortkomen uit de Program Increments.