Main content

Van 6 tot 12 januari vond de eerste Program Increment (PI) Planning van Logius voor 2021 plaats. De planning van deze objectives kent een doorlooptijd tot en met 31 maart 2021 wanneer de volgende PI Planning  plaatsvindt.

De voortbrenging van de producten en diensten van Logius vindt plaats volgens de SAFe methodiek in vijf Releasetrains.

 1. De Authenticatie & Machtigen-trein staat voor burgers die digitale publieke diensten willen gebruiken. A&M ontwikkelt en beheert toegang, authenticatie- en aansluitoplossingen die veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Deze oplossingen maken diensten van dienstenverleners (beter) beschikbaar en bereikbaar
 2. De Gegevens & Berichten-trein maakt interactie met de overheid zo gemakkelijk mogelijk door eenvoudige toegang tot berichten en (persoonlijke) gegevens te leveren. Dit doen we met zorg voor continuïteit en veiligheid
 3. De P&C-trein staat voor alle generieke digitale bouwstenen op het gebied van Platform en Connectiviteit
 4. De GU-trein staat voor alle generieke digitale bouwstenen die nodig zijn op het gebied van Gegevensuitwisseling
 5. De 4Logius-trein werkt aan de kaders, organisatie en doorontwikkeling van Logius

ART Gegevens & Berichten

Continuïteit en veiligheid is gewaarborgd voor gebruikers en afnemers:

 • Serviceniveaus worden gehaald
 • Noodzakelijke beschikbare upgrades & patches zijn geïmplementeerd
 • Informatiebeveiliging & Compliancy op orde
 • 3e lijns burgermeldingen worden afgehandeld conform afgesproken afhandeltijden
 • DigiD Assessment voorbereid
 • MijnOverheid beter weerbaar gemaakt tegen DDOS aanvallen

We zijn voorbereid (“ready”) voor de migratie van de relevante MijnOverheid omgevingen en van Matomo1 naar de nieuwe infrastructuur en nieuwe SIEM/SOC2 omgevingen:

 • Door het opleveren van een technisch ontwerp en een migratieplan voor de MijnOverheid omgevingen en Matomo
 • Door een Proof of Concept / proefmigratie met Matomo op de nieuwe infrastructuur (stretch/uncommitted)
 • Voor de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO) is de contractuele voorbereidingsfase succesvol afgerond en zijn de nieuwe teams operationeel en gestart
 • In het kader van het Federatief Berichten Stelsel (FBS) zijn de generieke digitale bereikbaarheidsservice en berichtenlijstservice ontworpen, zodat de realisatie kan starten
 • Toegankelijkheid van de Berichtenbox app: de bevindingen uit de WCAG3 nulmeting zijn opgelost en we zijn gereed om de WCAG toets te kunnen starten.
 • De ontwerpkeuze voor het aansluiten van MijnOverheid op eIDAS is gemaakt.
 • De functionaliteit “bericht met bezorgbevestiging” is in productie genomen (onzichtbaar). Hiermee kunnen burgers digitale dagvaardingen herkenbaar ontvangen en inzien (via portaal en app) en kan het Openbaar Ministerie de betekeningen ontvangen. Voor de toegang wordt twee-factor authenticatie vereist. Ingebruikname wordt verwacht in Q2 2021
 • Gebruikers kunnen via MijnOverheid hun Energielabel inzien
 • Berichten over uw buurt (Bekendmakingen):
  • De functionaliteiten voor inzage (lijstview), abonnering (aan- en afmelden) en generieke notificatieservice zijn functioneel gereed, zodat de waardestromen samen met KOOP4 in de keten getest kunnen worden
 • De pilot Delen van gegevens ten behoeve van de Woningcorporaties is gestart en wordt ondersteund Hiermee kunnen burgers die in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning hun relevante BRP- en inkomensgegevens delen met de betreffende woonruimte-verdeler. De klantreis wordt geïnitieerd vanuit de woonruimteverdeler en vereist minimaal twee-factor authenticatie
 • De oplossing voor het delen van BRP-gegevens met maatschappelijk middenveld partijen (zoals SILA5) is ontworpen, zodat de realisatie kan starten
 • De MijnGegevens app (MG app) is gereed om uit te kúnnen rollen naar de app-stores (Apple, Android). Stretch/uncommited
 • Automatische testdekking is verhoogd (en handmatig dus verkleind), zodat de doorlooptijd van het releaseproces wordt verkort en we vaker en sneller een MijnOverheid release kunnen uitrollen naar productie
 • We zijn technisch in staat om eenvoudig de kwaliteit van de code te meten en te controleren
 • De (inhoud van de) MijnOverheid Confluence/Jira is gemigreerd naar de Logius-brede omgeving; Stretch/uncommited
 • We weten of een schaalbare Definition of Done (DoD) waarde oplevert, voor meerdere teams die aan hetzelfde product (BBO) werken
 • We willen data-driven development beter mogelijk maken door het functioneel beheer van Matomo in te richten
 • Hergebruik van bouwstenen binnen Logius:
  • Onze design repository is beschikbaar gemaakt voor andere ontwikkelteams bij Logius
  • We hebben vastgesteld welke bouwstenen uit andere treinen we kunnen inzetten in de realisatie van BBO en Generieke services

ART Platform & Connectiviteit

Beheer & Exploitatie (elk PI):

 • SLA’s
 • Benodigde patches en upgrades uitvoeren
 • Administratie Easi op orde
 • Informatiebeveiliging & Compliancy op orde, IB verbeterpunten uitvoeren
 • IB Audits GI en SP
 • 1e fase opbouw Infra Platform Picard afgerond
 • Internet connectiviteit opgeleverd op nieuw platform
 • Implementatie nieuwe SIEM-SOC gestart 
 • Voorbereiden migratie en ondersteuning bij migratieplannen
 • MVP Logius API Management Platform
 • Ingebruikname LPC, GS, Onboarden teams (BBO, Digimelding/levering)
 • Voorbereiden7x24 uur support bij LPC en SP
 • Introductie teambudgetten
 • ART P&C Obeya Wall
 • Uitbreiden gebruik van metrics 
   

ART 4Logius

 • Financiële en personele stuurinformatie op orde krijgen 
 • Transparante roadmap vernieuwd IT fundament
 • Informatie Beveiligen, regie & vergroten privacy en veiligheidsbewustwording
 • Compliance regie & Compliance uitvoering 
 • Jaarafsluiting
 • Eindejaarsrapportages
 • Begroting 2022

ART Authenticatie & Machtigen

 • We waarborgen de continuïteit van onze voorzieningen en houden ze compliant.
 • We ontwikkelen een modern en geïntegreerd aansluitpunt (DigiD CombiConnect) voor dienstverleners voor DigiD & Machtigen.
 • We bereiden de migratie voor tot een definitief migratieplan, zodat we in het tweede kwartaal kunnen starten met de daadwerkelijke migratie.
 • We ontwikkelen oplossingen zodat we vanaf het derde kwartaal voldoen aan onze eIDAS-verplichtingen.
 • We ontwikkelen een oplossing voor de Belastingdienst om iemand namens een overledene te machtigen om digitaal zijn belastingzaken te regelen.
 • We verbeteren onze (enrollment) klantreis zodat meer burgers makkelijker over een substantieel middel kunnen beschikken.
 • We maken de routeringsvoorziening gereed om aan te sluiten op het routeringsdienst-koppelvlak voor DigiD & Machtigen (SAML 4.5).

ART Gegevensuitwisseling

 • De strategie om diensten op solvinity in productie te nemen wordt uitgewerkt (voor de relevante onderdelen, digipoort gaat niet over).
 • Uitbreiden MVP digipoort ten behoeve van de verregaande kennisopbouw, in samenwerking met een of meer stakeholders.
 • Bepalen vervolgstappen voor de NOK(s) voor digipoort op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd met de raampartijen.
 • Samenhang domein versterken door oa. reviews beter op elkaar aan te laten sluiten en in gezamenlijkheid te doen, doelen te delen, en PO-syncs beter op elkaar af te stemmen.
 • Voorbereidingen treffen voor aanbesteding onder de toekomstige ROK Logius Applicatiediensten.
 • Werken aan teamvolwassenheid, kennisdeling en –borging, en inwerken nieuwe collega’s.
 • Uitrollen vernieuwde zoek & vind-functionaliteit Lees-Rijk 2.0.
 • IV en BIAS contracten geïmplementeerd.
 • De Bi-directionele koppeling tussen ROAP en Digipoort is gerealiseerd
 • Er is een BI upgrade afgerond bij DigiInkoop
 • Ontwerpen voor de procurementpoort zijn gerealiseerd
 • MVP automatisering van voortbrengingsproces DigiInkoop gereed
 • MVP (v1.0) van de marktplaats voor overheidsgegevens in productie genomen.
 • API-Management platform gereed op productie voor Pilot.
 • Afronden voorbereiding migratie naar LPC, requirements en roadmap zijn helder.
 • Herbruikbaar maken van verschillende functionaliteiten, werken aan toekomstgerichtheid van voorzieningen.
 • Ondersteunen teams op gebied van IB, Servicemanagement, aansluitprocessen, etc.
 • BIO Baselinetoetsen uitvoeren en afronden, en helder krijgen wat er voor de verschillende domeinen moet gebreuren om compliant te worden mocht dat nodig zijn.
 • IV-Standaarden voor alle GU voorzieningen inregelen.
 • DAP en SLA voor SPC/LPC met Capgemini afgestemd.
 • Logarchitectuur ontwikkeld voor GU, beginnend bij stelseldiensten voor de aansluiting op SIEM/SOC.
 • Richting geven aan gedeeld portaal.
 • Uitbreiden van de front-end standaarden.
 • Ontwikkelen van formulieren linked-data standaarden voor breed gebruik.
 • MVP API-Platform op LPC.
 • Werken aan containerisatie & voortbrengingsproces.
 • Basale team-metrics zijn ingericht.
 • Continuïteit borgen (oa tijdens digistorm, releases, etc).
 • Voorbereidingen treffen voor transitie & Migratie naar Solvinity dienstverlening.
 • Plannen maken voor aansluiting op SIEM/SOC dienstverlening.