Main content

Op 30 september, 1, 5 en 6 oktober 2020 vond de vierde en laatste Program Increment (PI) Planning van Logius voor 2020 plaats. De planning van deze objectives kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2020 wanneer de volgende PI Planning van 2021 plaatsvindt.

De voortbrenging van de producten en diensten van Logius vindt plaats volgens de SAFe methodiek in vijf Releasetrains.

 

 1. De Authenticatie & Machtigen-trein staat voor burgers die digitale publieke diensten willen gebruiken. A&M ontwikkelt en beheert toegang, authenticatie- en aansluitoplossingen die veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Deze oplossingen maken diensten van dienstenverleners (beter) beschikbaar en bereikbaar
 2. De Gegevens & Berichten-trein maakt interactie met de overheid zo gemakkelijk mogelijk door eenvoudige toegang tot berichten en (persoonlijke) gegevens te leveren. Dit doen we met zorg voor continuïteit en veiligheid
 3. De P&C-trein staat voor alle generieke digitale bouwstenen op het gebied van Platform en Connectiviteit
 4. De GU-trein staat voor alle generieke digitale bouwstenen die nodig zijn op het gebied van Gegevensuitwisseling
 5. De 4Logius-trein werkt aan de kaders, organisatie en doorontwikkeling van Logius

ART Authenticatie & Machtigen

We zorgen ervoor dat de dienstverlening van DigiD en DigiD Machtigen beschikbaar is en blijft, zodat burgers hun zaken digitaal met overheidsdienstverleners kunnen blijven (laten) doen.

 • We zorgen dat DigiD en DigiD Machtigen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Daardoor kunnen burgers op een veilige manier onze voorzieningen blijven gebruiken.
 • We voeren diverse technische aanpassingen ‘onder de motorkap’ van DigiD en DigiD Machtigen door, die nodig zijn om de dienstverlening ook in de toekomst goed te kunnen blijven leveren. We bereiden ons o.a. verder voor op de migratie naar een nieuw Logiusbreed infrastructuur platform.
 • We zorgen ervoor dat alle vereiste PKIOverheid certificaten van onze voorzieningen worden vervangen conform het Actieplan van PKIOverheid. Deze certificaten zijn nodig voor het leveren veilige verbindingen, digitale handtekeningen en versleuteld berichtenverkeer.

We maken het aansluitpunt af dat het mogelijk maakt dat dienstverleners, bijvoorbeeld in de zorgsector, via zgn. routeringsdiensten kunnen aansluiten op zowel DigiD als Machtigen. Ook werken we aan de realisatie van een nieuw (rechtstreeks) aansluitpunt op het SAML koppelvlak, zodat dienstverleners kunnen aansluiten op zowel DigiD (incl. app2app) als Machtigen. Daarmee worden dienstaanbieders verder ontzorgd.

We maken mogelijk dat vanaf januari 2021 kan worden ingelogd bij DigiD door middel van een Nederlandse e-identiteitskaart, in combinatie met de DigiD app op zowel smartphones als desktop/laptop.

We voeren diverse aanpassingen door die ertoe bijdragen dat het gemak van gebruik van de websites van DigiD en DigiD Machtigen en van de DigiD app voor burgers toeneemt. We verbeteren bijvoorbeeld de zoekfunctie, het gedeelte ‘veel gestelde vragen’ en voeren diverse verbeteringen door die uit gebruikerstesten naar voren zijn gekomen. Ook maken we mogelijk dat gebruikers zgn. push-notificaties op hun mobiele DigiD app kunnen gaan ontvangen en dat de DigiD app kan worden geactiveerd met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord.

We maken het register voor vrijwillige machtigingen meer betrouwbaar

ART Gegevens & Berichten

 • Continuïteit en veiligheid is gewaarborgd voor gebruikers en afnemers:
 • Serviceniveaus worden gehaald
  • Noodzakelijke beschikbare upgrades & patches zijn geïmplementeerd
  • Informatiebeveiliging & Compliancy op orde
  • 3e lijns burgermeldingen worden afgehandeld conform afgesproken afhandeltijden
 • Voldoen aan nieuwe PKIoverheid richtlijnen door relevante certificaten te vervangen
 • Red Hat upgrade (incl. containerisatie):
  • De productie-omgeving op basis van het nieuwe Red Hat operating system is opgeleverd, zodat de migratie met afnemers gestart kan worden
  • Het migratieplan is opgeleverd en afgestemd
 • De nieuwbouw van de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO) kan starten met één of meerdere nieuwe teams
 • De bouw van de generieke Berichtenlijstservice en Digitale Bereikbaarheidsservice kan met ingang van 2021 starten
 • Burgers ervaren geen inlogproblemen meer in de Berichtenbox app 2.0
 • Berichten over uw buurt (Bekendmakingen):
  • Ketentestpartijen (KOOP en Logius) kunnen testen uitvoeren voor inzage en verzending van Bekendmakingen.
 • Gebruikers kunnen via MijnOverheid hun Energielabel inzien
 • Digitaal betekenen van berichten:
  • Burgers kunnen digitale dagvaardingen herkenbaar ontvangen en inzien (via portaal en app) en het Openbaar Ministerie kan de betekeningen ontvangen.
 • De foutgevoeligheid in de programmatuur voor het delen van gegevens is verkleind en er is meer capaciteit vrijgemaakt voor features
 • Delen van gegevens ten behoeve van Woningcorporaties is zover gerealiseerd dat de pilot begin 2021 kan starten
 • De vervolgstappen voor de MijnGegevens app (MG app) zijn afgestemd met stakeholders en in gang gezet
 • De kennis van ingehuurde medewerkers is beter geborgd
 • Grote teamoverstijgende brokken werk worden begeleid door een toegewezen epic owner in de ART G&B
 • Het trein-brede kwaliteitskader is herzien, mede op basis van het kwaliteitskader van het team Generieke services
 • Door ingebruikname van Gitlab en containerisatie gaan we op slimmere manier programmatuur opbouwen en releasen, zodat de ontwikkelsnelheid omhoog gaat en hergebruik en delen makkelijker wordt
 • De ART G&B heeft de nodige bijdrage geleverd aan Applicatiediensten Logius
 • De ART G&B heeft de transitie testdiensten uitgevoerd
 • De ART G&B heeft bijgedragen aan de globale planning van de infrastructuur migratie naar de nieuwe leverancier

ART 4Logius

 • Kostenmodel opgesteld
 • Bestelproces en tooling geoptimaliseerd
 • Teambudgettering / interne doorbelasting
 • Doorbelasting
 • Webformulieren
 • Handmatige rapportages F&M
 • BTW verantwoording
 • Vorderingen
 • Verwervingskalender maken
 • Uitwerken hoe we gaan verambtelijken

ART Platform & Connectiviteit

 • Beschikbaarheid huidige infrastructuur conform Service Level Agreement (SLA)
 • Afronden van de verificatiefase met betrekking tot de aanbesteding Infra & SIEM/SOC
 • Internetconnectiviteit en anti-DDOS oplossing via OverheidsNetwerken 2013
 • Start opbouw nieuwe infrastructuur & SIEM/SOC
 • In productiename van de Logius Private Cloud