Main content

Voor de diensten die Logius biedt, maken we op verschillende manieren gebruik van de kennis en kunde die in de markt beschikbaar is. Logius streeft naar een optimale mix tussen zelf doen, samenwerken en uitbesteden. We doen zaken met veel ondernemingen, die verschillende diensten en producten aan ons leveren. Logius investeert in een goede relatie met leveranciers.

Kennis delen centraal

Het team van leveranciersmanagement is verantwoordelijk voor het managen van de strategische relatie met de voor Logius belangrijke leveranciers. Samen met de collega’s van Sourcing en Enterprise Architectuur houden we continu contact met de markt. Daarbij staat samenwerken en kennisdelen centraal. We doen een handreiking naar partijen om hun kennis met ons te delen.

We kiezen voor bewezen technologie voor onze vitale dienstverlening, een belangrijke voorwaarde als we burgers optimaal willen blijven faciliteren. Ook zal Logius erop toezien dat er sprake is van een level playing field voor de markt. Op deze manier brengen we gecontroleerde innovatie binnen bij Logius, activeren we latente behoeftes in onze organisatie en maken we optimaal gebruik van de markt.

Leveranciers- & Sourcingmanagement bij Logius

Leveranciersmanagement en Sourcing houden zich bezig met vaststellen van beleid. Deze bedrijfsfuncties vallen binnen de Directie Strategie & Regie, ze maken onderdeel uit van de portfolio-ontwikkeling van Logius. Bekijk de organisatiestructuur van Logius.

Regiemodel leveranciers

We willen het leveranciersproces door de hele keten verder optimaliseren. Met ons regiemodel zorgen we voor een transparant, vakkundig en eenvoudig proces. Van belang is dat leveranciers begrijpen welke interactie van hen wordt verwacht door Logius.

Segmentatie leveranciers

We delen onze leveranciers in op basis van inkooprisico en hun belang voor onze bedrijfsvoering:

  • We kijken of er alternatieven voor diensten en producten zijn en naar de beschikbaarheid hiervan.
  • We kijken hoe belangrijk diensten en producten zijn voor onze eigen dienstverlening. Komt die in gevaar als het product of de dienst niet geleverd kan worden?

Daarnaast kijken we naar de leveringsvorm. Zo zal afname van een dienst een andere relatie vragen, dan de ontwikkeling van een product in co-creatie.

Deze indeling van de leveranciers en leveringsvorm is bepalend voor welke type overleg van toepassing is. Denk aan operationeel, tactisch, strategisch, of executive overleg. Met onze strategische leveranciers willen we minimaal 1 keer per jaar, op directieniveau, van gedachten wisselen over waardecreatie. Denk hierbij aan  onderwerpen zoals innovatie, duurzaamheid en intervisie.

Marktanalyse: inzicht in de markt krijgen en houden

Logius volgt marktontwikkelingen nauwgezet. Voor bepaalde technologische ontwikkelingen kunnen we nadere analyses en onderzoeken uitvoeren. Dit doen we zelfstandig of samen met de markt. Ook betrekken we het ministerie van BZK en andere overheden zodat we optimaal gebruik maken van andere ervaringen. Hergebruik heeft hierbij onze voorkeur.

Sourcing roadmap

Logius vindt het belangrijk om transparant te zijn over onze plannen, zodat iedereen ze kan zien en de markt zich hierop kan voorbereiden. Het portfolio van Logius is opgedeeld in sourcingobjecten waaraan een sourcing roadmap is gekoppeld. Hierin kunt u zien waar we de komende jaren de markt willen betrekken bij de ontwikkeling en beheer van onze producten en diensten.

Onderstaand overzicht betreft een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbesteding

Toelichting

Status

Testdiensten

Overbruggingsovereenkomst voor standaard en agile testdiensten

Gegund in 2020

Applicatiediensten Logius

Raamovereenkomst voor applicatiediensten (ontwikkeling en beheer) voor het primair proces van Logius

Gegund in 2021

XBRL Taxonomie ontwikkeling

Overeenkomst voor XBRL taxonomie ontwikkeldiensten

Aanbesteding wordt voorbereid, verwachte publicatie in 1e kwartaal 2021

Contactcenterdiensten

Overeenkomst voor 1e lijns contactcenter diensten

Aanbesteding wordt voorbereid, verwachte publicatie in 2e kwartaal 2021

Penetratie- en Security testen

DAS voor Pen- en Security testen

Opdrachten worden verstrekt op basis van een DAS

Applicatiediensten Domein Gegevensuitwisseling

Raamovereenkomst voor applicatiediensten (ontwikkeling en beheer) voor het domein Gegevensuitwisseling

Gegund in 2020

Infrastructuur

Overeenkomst voor infrastructuurdiensten

Gegund in 2020

Connectivity

Internet access en anti-DDoS diensten

Gegund in 2020 via raamovereenkomst van Rijksbrede categorie

SIEM/SOC

Overeenkomst voor SIEM/SOC diensten

Gegund in 2020

Beveiligde Printdiensten

Overeenkomst voor beveiligde printdiensten (via Categoriemanagement)

Gegund in 2020

SMS Gateway

Overeenkomst voor SMS diensten

Voorbereiding Openbare aanbesteding via de categorie IWR.

ICT Inhuur

Raamovereenkomst voor ICT inhuur (via Categoriemanagement)

Gegund in 2020

Strategische ICT Adviesdiensten

Raamovereenkomst voor Strategisch ICT Advies (via Categoriemanagement

Openbare aanbesteding loopt via rijksbrede categorie

P2P oplossing

Gebruik van een P2P systeem voor de bedrijfsvoering van Logius.

Onderzoek gewenste oplossing vindt plaats.

Generieke dienstverlening

Raamovereenkomsten voor audit, inhuur, strategisch  advies, etc.

Verloopt via rijksbrede categorieën.

Inkoop HW/SW middelen

Raamovereenkomsten voor werkplekhardware, gebruiksrechten voor standaard software, etc.

Verloopt via rijksbrede categorieën.

Deel uw kennis en visie met Logius

Om een goed gevoel met de markt te houden vragen we ondernemers om Logius uit te dagen op toekomstige technologisch ontwikkelingen met een reikwijdte van minimaal 3 tot 5 jaar. Heeft u ideeën of plannen die relevant kunnen zijn voor de dienstverlening van Logius? Neem dan contact op met onze leveranciersmanager Cor Ririmasse op 06-25319217.