Toegankelijkheidsverklaring

Logius streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Logius.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Logius.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Logius is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Logius verklaart dat de website Logius.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 05-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Logius, Luc Donners (Waarnemend algemeen directeur Logius).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@logius.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Logius.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven: (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
 3. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])
 4. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
 5. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
 6. 2.4.1 (= SC uit 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A])
 7. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
 8. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
 9. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])

Evaluatie- en onderzoekresultaten

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De toegankelijkheidsscan is gedaan voor de livegang van deze website. Alle geconstateerde issues zijn opgelost conform planning. We hebben ervoor gekozen om onszelf toch het predikaat ‘gedeeltelijk voldoen aan’ te geven, omdat we de doorontwikkeling van de website in het najaar 2019 opnieuw gaan toetsen. Nieuwe issues die hierin eventueel geconstateerd worden, pakken we zo spoedig mogelijk op. We verwachten daarom het eerste kwartaal 2020 een update van de toegankelijkheidsverklaring te geven.